Info o KV

Info o KV

Vážení kolegovia, vážené kolegyne. Dňom 17.12.2012 sa začalo vyjednávanie o Kolektívnej zmluve ŽSR na rok 2013. Za OAVD sa zúčastnili prezident, predseda rady a viceprezidenti z regiónov Zvolen a Bratislava. Bolo to prvé stretnutie na ktorom sa vyjasňovali stanoviská k jednotlivým rozporným bodom. Predchádzali tomu stretnutia odborových centrál na ktorých vznikol spoločný návrh znenia novej kolektívnej zmluvy.
Aj napriek tomu že sa neprijal žiadny bod ktorý bol rozporný bolo kolektívne vyjednávanie v celku úspešné. Vyjasnenie stanovísk zamestnávateľa a odborových centrál k jednotlivým bodom a objasnenie prečo zamestnávateľ požaduje určité body vypustiť alebo zmeniť je určitým prínosom pre ďalšie kolektívne vyjednávania. Z tejto diskusie vyplynuli pre nás nové skutočnosti. Odborové centrály dostali nové návrhy o ktorých sa musíme ako jedna zmluvná strana pri kolektívnom vyjednávaní dohodnúť. Nielen odborové centrály ale i kolektívni vyjednávači OAVD musia prísť so svojimi návrhmi. Ďalšie kolektívne vyjednávanie bolo stanovené na 10.1. 2013. Je to dosť dlhý čas na dohodu. Všetci kolektívni vyjednávači za OAVD budú mať konkrétne informácie a podklady na pripravované jednanie. Prioritou je samozrejme mzdový nárast a 36 hodinový pracovný čas pre funkciu výpravca a dispečer. Neznamená to že ostatné benefity nebudeme obhajovať, pripomienkovať a snažiť sa ich vylepšovať. Nechcem a nebudem tu riešiť jednotlivé body kolektívnej zmluvy, pretože kým nie je dohodnuté všetko tak nie je dohodnuté nič. Po každom kolektívnom vyjednávaní bude vydané info.

Comments are closed.