Odmeňovanie za predaj cestovných lístkov

Na ostatnej RR V Šali vyplynula pre viceprezidentov úloha zistiť záujem o predaj cestovných lístkov a o odmeňovanie za realizovaný predaj. V prílohe prikladám výňatok zo smernice, ktorý sa týka tejto problematiky.
ODMENOVANIE

1 reakcia

  • Nerozumiem dobre formulácii ….. „zistiť záujem o predaj cestovných lístkov a o odmeňovanie za realizovaný predaj.“ Chcelo by to upresniť, čo tým básnik myslel. Obávam sa, že predaj CD zamestnancami ŽSR nezávisí od ich záujmu…