Plagát

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA…
TERAZ DOZREL ČAS NA ZMENU, KEDY VŠETCI SPOLOČNÝMI SILAMI
MÔŽEME ZMENIŤ ZABEHNUTÝ SYSTÉM A PROSTREDNÍCTVOM
SPRÁVNEJ RADY AKO NAJVYŠŠIEHO ORGÁNU ŽSR VRÁTIŤ ÚCTU
A HRDOSŤ ŽELEZNIČIARSKEJ PROFESII. K ROZHODNUTIU
KANDIDOVAŤ DO SPRÁVNEJ RADY ŽSR MA VIEDLA SKUTOČNOSŤ,
ŽE PRIPOMIENKY Z PREVÁDZKY TERAZ AKO AJ V MINULOSTI
ZOSTÁVALI ČASTO NEVYPOČUTÉ A PREHLIADANÉ. AKO ZÁSTUPCA
ZAMESTNANCOV V SPRÁVNEJ RADE ŽSR BUDEM RIEŠIŤ
PREVÁDZKOVÉ A ORGANIZAČNÉ PROBLÉMY, S KTORÝMI SA
STRETÁVAME V SLUŽBE NA KAŽDOM KROKU. ČI UŽ IDE O MTZ,
EKONOMICKÉ A PLATOVÉ PODMIENKY, ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD,
ĎALŠIE KAŽDODENNÉ STAROSTI V ZMENE A PRÁCA POD TLAKOM
STRACHU ZO STRATY PRACOVNÉHO MIESTA, KEDY SA POD
RÚŠKOM TZV. RACIONALIZÁCIE ČI REVITALIZÁCIE PREPÚŠŤAJÚ
STOVKY ŽELEZNIČIAROV A SILNEJÚ TLAKY NA RUŠENIE ŤAŽKO
VYBOJOVANÝCH VÝHOD AKO JE NAPR. 36-HODINOVÝ PRACOVNÝ
TÝŽDEŇ. DÁVAM VÁM SLOVO CHLAPA, ŽE NESKLAMEM VAŠU
DÔVERU. SOM PRESVEDČENÝ ŽE VŠETCI ŽELEZNIČIARI MAJÚ
PRÁVO VEDIEŤ ČO SA V ŽSR DEJE A PROSTREDNÍCTVOM MŇA
OVPLYVŇOVAŤ KROKY VEDENIA SPRÁVNYM SMEROM. SOM
PRIPRAVENÝ ODPOVEDAŤ NA VAŠE OTÁZKY ČI NÁMETY NA
MOJOM TEL. ČÍSLE: 0910972416
S PROBLÉMAMI V PREVÁDZKE STRETÁVAME TAKMER
DENNE, JA ICH CHCEM RIEŠIŤ PRIAMO V SPRÁVNEJ RADE.
OD ROKU 2000 JE ČLENOM PREZÍDIA FEDERÁCIE
PREVÁDZKOVÝCH PRACOVNÍKOV, KDE ZASTÁVA FUNKCIU
VICEPREZIDENTA PRE PREVÁDZKU A ORGANIZÁCIU PRÁCE
A PREDSEDU PRACOVNO-PRÁVNEJ KOMISIE FPP
SPOLOČNÝ KANDIDÁT :
Združenie
Prevádzkových
Zamestnancov
Železníc
Odborový
Zväz
Zamestnancov
železníc
ODBOROVÁ
ASOCIÁCIA
VÝPRAVCOV
A DISPEČEROV

18 reakcií

 • A zase sú to reakcie ex post. Veľmi veľa vašich príspevkov má dávku racionality a aj pravdy, ale stále sa pýtam kde ste boli doteraz? Je jedna dáma ktorú by som okamžite podporil, ale prečo sa ozvala až teraz? Stále volám po tlaku zdola. Ale ten tlak zdola nespočíva v tom, že sa niekoľko ľudí bude navážať len do uvoľneného predstaviteľa OC ,ktorý podľa rozhodnutia generálneho riaditeľa už od nového roku ani nebude a neatakuje svojho predstaviteľa v regióne?

   
 • Laci snažil som sa len poukázať na netransparentnosť prezidenta pri voľbách do SR ŽSR. Pamätám si obdobia za bývalých prezidentov OAVD keď každý dôležitý krok bol promptne vždy prerokovaný minimálne s viceprezidentmi regiónov,(tí so svojimi členmi Rep.Rady danú vec prediskutoval) čo bohužiaľ ako čítam diskusie na tejto stránke pred voľbami do SR ŽSR sa neudialo. Súhlasím s riešením zakomponovať kandidatúru člena OAVD ako bod do “Výhľadového zamerania OAVD ” po voľbách na Sneme OAVD . Lenže aby regióny si navrhli včas svojich kandidátov musia o tom byť informovaný. (ak vôbec)
  P.S. To nie je kritika na činnosť OAVD ale na netransparentnosť konkrétnej osoby.

   
 • Zase sa mi nedá nereagovať,tak trochu na vysvetlenie: Dňa 26.11.2011 bola oznámená zmena volebného poriadku do SP a dňa 9.11.2011 bolo vložené na Intern.portál ŽSR nar. gen. riad. č.42 o konaní volieb do SR aj so všetkými prílohami (kde,kedy,ako…). V ňom som sa dočítala,že kandidát mal byť nahlásený do 8.11.2011 – deň po „funuse“. Je teda otázne,prečo prezident,ktorý to vedel oveľa skôr neoslovil celú Republikovú radu,či dáme nejakého kandidáta a prečo následne potvrdil podporu kandidáta FPP „sám“ bez súhlasu ostatných členov RR. Celkom rada by som bola kandidovala aj ja,samozrejme so súhlasom RR,veď predvolebnú kampaň už mám čo sa týka mojej práce (INFÁ,stránka,telefonáty.maily…) za sebou!!! 🙂 (Ale nejde mi v tomto príspevku o mňa,to len ako príklad) Už roky tvrdím,že ak chceme ako odborová organizácia dobre fungovať a získavať ľudí,musíme ich informovať o našej práci,aby vôbec vedeli,že sme!!! Vo svojom regióne som to ako viceprezidentka aj splnila. Od založenia našej stránky som sa snažila v rámci svojich možností čo najskôr podať informácie a tak isto som každému odpovedala. Žiaľ ale po vyše dvoch rokoch fungovania terajšieho uvoľneného prezidenta musím konštatovať,že svoju funkciu vzhľadom ku včasnej informovanosti členskej základne vôbec nezvládol.On sa zúčastňuje všetkých jednaní,má najviac informácií a nielenže neoznamoval,ale ani na mnohé výzvy členov vôbec nereagoval. Teda kritiky boli oprávnené. Ďalej je tu „nezvládnutá“ organizácia štrajku a následný môj návrh,resp. výzva všetkým členom Republikovej rady OAVD na zvolanie mimoriadnej RR,prípadne Mimoriadneho snemu OAVD!!!

   
 • Že oprava – malo byť Republikovej Rady, ale „j“ mi kdesi zmizlo, takže sa ospravedlňujem 🙂

   
 • Môj zámer nebol vyvolať zvadu medzi diskutujúcimi – zámer bol vysloviť moje osobné nesúhlasné stanovisko s uskutočnenou kandidatúrou člena FPP s podporou OAVD a následne hľadať spoločne riešenie do budúcna. Čo sa stalo, to neodvrátime ale môžeme sa z toho poučiť. Pamätám na posledné voľby do Správnej rady a na rozhodnutie predstavenstva ( vtedajšieho ) zareagovať do budúcich volieb promptnejšie a s časovou rezervou. Pravdou je, že predstavenstvo OAVD je už v inom zložení a taktiež súčasná odborárska problematika je trošku o inom, než pred štyrmi rokmi. Takže si plne uvedomujem, že sa na voľby do SR „mohlo“ zabudnúť. Preto by som navrhol – aby sa takejto podobnej situácii v budúcnosti predišlo, zakomponovať kandidatútu člena OAVD ako bod do „Výhľadového zamerania OAVD “ po voľbách na Sneme OAVD, nakoľko zloženie predstavenstva OAVD bude pravdepodobne iné. Tiež by nebolo zlé dať si to aj do „Plánu práce“ Republikove Rady na daný rok , v ktorom prebehnú nasledujúce voľby. Toť vsjo 🙂

   
 • ad1: kto? kedy? a kde? chcel kandidovať do SR? Veď nie je nič jednoduchšie ako dať návrh, vyvolať diskusiu, zorganizovať regionálne rady, republikovú radu, navrhnúť sa a následne dať o sebe hlasovať. Žiadny problém. Len ,,skutek utek“. Ľahšie je reagovať ex post a vyjadrovať svoj nesúhlas s tým čo už prebehlo, respektívne sa už stalo prípadne to len kritizovať bez akýchkoľvek návrhov riešenia.
  ad2: Valino ak to chceš robiť takýmto spôsobom akým sa to neudialo tak nech sa páči. Navrhni , diskutuj, presvedčuj ale s dostatočným časovým predstihom. Že si nevedel?!!! A čo? takto možno stihneme postaviť kandidáta do roku 2021.
  ad3: na to aby som odstúpil Feri tvoje výzvy nepotrebujem, to už dlhšiu dobu zvažujem sám. Už ma nebaví dostávať návrhy riešení po funuse. Tak trochu mi to pripomína slovenský futbal. Raz si pôsobil ako člen štrajkového výboru a vtedy si vehementne obhajoval to čoho si sa zúčastnil(viď DF: ako to bolo naozaj). Potom si asi zistil čo je ľahšie.A zas sa budem opakovať navrhni, zorganizuj a presvedč cez všetky štruktúry OAVD o potrebnej zmene. Potom sa možno ja budem objavovať pod nickom a všetko kritizovať. Nech sa páči.

   
 • Dofo, tak dôležité rozhodnutie ako bola podpora niekoho vo voľbách musí byť prerokovaná Republikovou radou OAVD, nemôže to byť rozhodnutie jednej osoby či už je to prezident , predseda rady a pod. Takže táto otázka smerovala k členom Republikovej rady. ( mali by vysvetliť prečo člen FPP a nie niekto z radov OAVD, čo by bolo prínosom pre OAVD keď nenavrhuje svojho kandidáta a pod.) Ak bohužiaľ došlo k tomu, že to tak naozaj nebolo je to vážne porušenie Stanov OAVD a za to skutočne treba niesť aj zodpovednosť. Takže sa neunáhlime a počkajme si na stanovisko RR OAVD.

   
 • dofo, vďaka tebe a OZŽ sme sa aj my, členovia OAVD, dozvedeli ako dopadli voľby do SR ŽSR. Vďaka za promptné a vyčerpávajúce informácie.

   
 • http://www.ozz.sk/files/vysledky%20volieb.pdf , a dovolím si ešte ponúknuť výsledky volieb. Náš spoločný kandidát skončil na „peknom“ druhom mieste. Vivat!

   
 • … páni prispievatelia, nedá sa s Vami nesúhlasiť, no problém je niekde asi inde! Už 18.11.2011 som sa pýtal ako sa OAVD dostala k podpore kandidáta do SR ŽSR z FPP ? Kto si dovolil tak lacno zapredať značku OAVD? Bol to prezident?, predseda RR? alebo viceprezidenti RR ? Koľko síl Vás stojí byť slepým, hluchým a nemým?. Túto energiu by asi bolo vhodnejšie využiť na pozdvihnutie OAVD. Jeden kolega má DF-OAVD vyzýval aby som nepísal sociológické traktáty ale radšej dal nejaké riešenie, lebo mi teraz potrebujeme riešenia ako soľ. Tak skúsim jedno. Určite sa stretne s nevôľou mnohých, no ostáva mi veriť, že v OAVD sú ešte členovia zo zdravým úsudkom. Páni z vedenia OAVD skúste sa obzrieť ako to ide v OAVD za posledné mesiace a položte si otázku či to čo robíme je na prospech všetkým organizovaným v OC OAVD? Podľa posledných reakcii zdola to tak nie je. Skúste uvážiť čo je vhodnejšie, či odchod pár jednotlivcov z vedenia alebo strata desiatok , možno stoviek členov?. P.S.: … ešte k voľbe do SR ŽSR, veľmi ťažko sa na regiónoch zdôvodňovalo prečo nemáme kandidáta z OAVD, a osobne za seba poviem na internete som strávil dosť času hľadaním informácii o OC FPP a nič. Nič o ich činnosti, žiadne Stanovy, jednoducho NIČ! M

   
 • Len pre uspresnenie, člen správnej rady ako najvyššieho orgánu ŽSR nemá žiadne možnosti ovplyvňovať rozhodnutia prerokúvané Správnou radou ako vo svojom pútači informoval Vilo, (nie je to Kolektívne vyjednávanie) ale členstvo pre odborové organizácie spočíva v prvotných informáciách. Už je len na úvahe odborovej organizácie ako s týmito informáciami naloží. Vie niekto čo alebo kto je vlastne FPP? Postrehol niekto informácie v priebehu roka o ich činnosti? Poskytli sme im stránku pre spoločného kandidáta ale postoje FPP v odborovej problematike na ŽSR som nepostrehol ani tu ani na staniciach…. Preto sa chcem opýtať členov Republikového predstavenstva OAVD či skutočne zvážili ozajstný potenciál člena inej odborovej organizácie? ako uviedol aj JOTEX prečo OAVD neuvažovala nad vlastným kandidátom? A tu sa vlastne zakladá podstata veci: OAVD nechce alebo nemá záujem byť prvotne informovaná skutočnostiach predkladané vládou a rozhodnutiach Správnej rady?
  P.S. nie je to založené proti Vilovi ako by sa to zdalo na začiatku, Vilo je môj kolega, výpravca a vážim si jeho odvahu pokúsiť sa niečo zmeniť, len nie je v tej správnej organizácií. OAVD by mu poskytla väčší priestor na realizáciu svojich postojov. 🙂

   
 • Neviem, prečo by som sa mal podpisovať pod svoj názor, keď to nie je povinné a ani iní diskutujúci sa nepodpisujú. Alebo tým môj názor dostane iné dimenzie ? Nikoho neočierňujem, nenapádam ani neosočujem, môj názor dávam do pléna na zváženie, diskusiu. Nech si z toho vyberie kto chce a čo chce ale nech je to pre dobro veci. Hoci mi to nerobí žiadny problém podpísať sa pod svoje myšlienky, myslím že som bol celkom dobre čitateľný svojimi zopár príspevkami. Ale aby som poodhalil moju „tajnú“ identitu, dajme tomu , že som bol kedysi funkcionár i kolektívny vyjednávač OAVD a admin pozná moje meno. Teraz už dúfam, všetci 🙂 . Ešte maličkosť – myslím, že nie je nutné poznať identitu autora príspevkov k utvoreniu si svojej mienky, ak sa jedná o jeho názor či pripomienku, pokiaľ nenapáda, resp. nevyzýva konkrétnu osobu k dialógu či konfrontácii. P.S.: Na tejto stránke sa asi všetci poznáme, keďže nás je tak akurát do TOP 10 😀 S pozdravom Efendimu Jozef T. – hádam stačí na vylúštenie rébusu.

   
 • Jotex prečo sa nepodpíšeš pod svoj názor. Ľuboš

   
 • Teraz už môžem reagovať na posledný komentár, už neovplyvním priebeh svojím názorom, teda :
  Myslieť si, že niekto vo voľbách do SR ŽSR môže zvíťaziť nad kandidátom OZŽ, je prinajmenšom nezdravé. Ak by predsa malo k tomu dôjsť, určite by to musel byť kandidát fundovanejší, ako Vilo – ten kandidoval druhý krát a v predošlej volebnej kampani zneužil postavenie OAVD na získavanie hlasov od ľudí po žel. staniciach. Ten istý Vilo, ktorý sa pravidelne zúčastňoval a zúčastňuje kolektívnych vyjednávaní na ŽSR – s akým výsledkom si domyslia aj tí, ktorí sa toho nezúčastňujú. Tak potom neviem, čo by dokázal Vilo v správnej rade, resp. aký obrat by nastal, ak v Správnej rade by účinkoval sám a na kolektívnych vyjednávaniach je s kolektívom odborárov a nedokáže sa presadiť, resp. presadiť svoje názory v kolektíve. Tiež ma udivuje, že sa do toho odvážil znovu, hoci nechce reprezentovať výpravcov pod hlavičkou OAVD ale pod FPP. Aj OZŽ celkom rafinovane, ako vždy – vydáva vo Zvestiach info o voľbách do SR až tri dni pred voľbami, aby sa ostatní nestihli zobudiť a nemali veľa práce s protikandidátmi. Celá tá SR ako aj voľby do nej stoja za tri veci … Snáď len malá rada do budúcna – neprepožičiavajte našu OAVD na takéto účely, dajte si námahu a oslovte vlastných, nemusia to byť len funkcionári. Ak sa to teda bude ešte dať, človek nikdy nevie, aké zmeny zase čas prinesie.

   
 • Tak či onak , Vilo v SR ŽSR – bol by to obrat , vedeli by sme všetko čo sa deje a ako sa vyvýja . Vedeli by sme s čím sa ide na kolektívne a bol by koniec divadelných predstavení.
  Prial by som si aby sa udiala zmena .

   
 • Ja som sa pýtal na to už 14.11. /viď príspevok Milý pán prezident/, možno to bolo, ako je u nás zvykom zdôvodniť, že je to „interná záležitosť“. Prezident OAVD je členom Ústrednej volebnej komisie, tak asi preto to toľko trvalo zverejnenie kandidáta. Bože ako hlboko sme klesli! P.S. A ešte bol to návrh zdola, alebo zhora. Bolo to prerokované v orgánoch OAVD?./ Republiková alebo Regiónalné rada/y/ prijala/i/ stanovisko k tejto téme?./Ďakujem za odpoveď.

   
 • Žiaľ,ale máš pravdu,ja som sa to tiež dozvedela iba dnes a potom sa všetci čudujme!!!

   
 • Celkom zaujímavé, včera (17.11.) som sa informoval u viceprezidenta KE, či máme nejakého vlastného alebo spoločného kandidáta na voľby do Správnej rady. Bolo mi povedané, že nie a tak som to samozrejme aj podal viacerým kolegom po staniciach, keďže žiadne informácie po žel. staniciach nie sú. Vravel som aj tým, ktorí nemajú internet, resp. ho nepoužívajú, že ak by sme mali kandidáta, určite by to už bolo prezentované aj na našej stránke OAVD, keďže voľby začínajú už v pondelok, t.j. o tri dni. A opäť som sa sekol – hádajme spolu, kto z tejto situácie vyjde ako hlupák ? 🙂 No nič, nejako to uhrám do autu, nebude to prvýkrát …