INFO z KV zo dňa 18.8.2011

INFO z KV zo dňa 18.8.2011

Dňa 18.8.2011 prebehlo na GR ŽSR ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa ho zúčastnili prezident OAVD a predseda rady OAVD.
Na začiatku kolektívneho vyjednávania hlavný vyjednávač za ŽSR, námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje ing. Ján Žačko privítal zástupcov jednotlivých OC na ŽSR. Potom zástupca zamestnávateľa otvoril rokovanie a chcel prerokovať zo zástupcami OC implementáciu paragrafov nového ZP a zmenu niektorých bodov KZ. Na návrh OZŽ a po krátkej porade, zástupcovia OC odmietli rokovať o týchto bodoch, pretože toto kolo kolektívneho vyjednávania sa malo týkať iba bodu 45 KZ. OC na základe ostatného vyjednávania a dohody pred podpisom KZ očakávali ústretovejší postoj a korektnejší prístup zamestnávateľa k uvedenému bodu. Návrh OC o jednorázovom príspevku pre zamestnancov ŽSR zamestnávateľ zmietol zo stola, pretože (údajne ešte nemá) hospodársky výsledok ŽSR za prvý polrok 2011.
Na záver rokovania informoval ing. Roman Zeleňák o analýze súčasného stavu a návrh budúceho stavu podľa projektu č. 7/2011 ,,Optimalizovať a štandardizovať pracovné pozície na železničných staniciach“

Comments are closed.