Vyhlásenie

Vyhlásenie

Vážené kolegyne, kolegovia ,naši podporovatelia a sympatizanti ! OC OVAD naďalej pokračuje v prípravách na hodinový výstražný štrajk dňa 27.5.2011 za naše oprávnené požiadavky ,ktoré sú pre kompetentných jasne zadefinované v príslušných materiáloch. V dopoludňajších hodinách dnešného dňa zamestnávateľ navrhol štrajkovému výboru OAVD rokovanie o všetkých bodoch našich požiadaviek, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2011 v Žiline o 10.00 hod. Rokovania sa zúčastní štrajkový výbor OAVD a o jeho výsledku Vás budeme bezodkladne informovať. Našou najväčšou snahou je nesklamať Vaše nádeje ,nádeje zamestnancov ,ktorí najplodnejšie roky svojho života venovali službe železnici! Nezapredáme naše ideály a vašu dôveru za „hrnček šošovice“.

Comments are closed.