VYHLÁSENIE OZŽ, FS SR a OAVD


Vážení členovia odborových organizácií a zamestnanci železničných podnikov,
na sociálnych sieťach sa objavili falošné stránky – profily Odborového združenia železničiarov, Federácie strojvodcov SR a Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Na týchto profiloch pre nás zatiaľ neznámy tvorca hrubo, klamlivo a nevyberaným spôsobom očierňuje a dehonestuje prácu všetkých členov a funkcionárov odborových organizácií. Zneužíva oficiálne dokumenty, ktoré sú zverejňované na sociálnych sieťach a webových stránkach odborových organizácií. Následne ich obsahovo pozmení a vydáva ich za oficiálne.
OZŽ, FS SR a OAVD podnikajú všetky právne kroky na zistenie a odhalenie tejto osoby, ktorá takýmto spôsobom znevažuje prácu všetkých odborárov. Od zverejneného obsahu na týchto falošných schránkach sa dištancujeme.
Zároveň prosíme všetkých, aby si v prípade akýchkoľvek nejasností overili publikované informácie u kompetentných funkcionárov uvedených odborových organizácií.
OZŽ – Mgr. František Zaparanik, v. r. FS SR – Dušan Kaša, v. r.
OAVD – Mgr. Jozef Chovanec, v. r.

Comments are closed.