INFO

Súhrnná informácia

z pracovného stretnutia v rámci kolektívneho vyjednávania o zaradení zamestnancov do nových tarifných tried

zo dňa 20. 6. 2019

          Dňa 20.6.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v rámci  kolektívneho vyjednávania na ŽSR o  zaraďovaní zamestnancov do nových tarifných tried. Zamestnávateľ predložil zaradenie typových pozícií podľa jednotlivých VOJ, ku ktorému odborové centrály po prehodnotení ešte predložili svoje pripomienky. Zamestnávateľ časť z nich akceptoval a došlo u niektorých typových pozícií k posunu do vyšších tarifných tried. Niektoré typové pozície (traťoví robotníci, mzdové učtovníčky, komandujúci …), ku ktorým OC vzniesli pripomienky sa budú riešiť ešte v 2. polroku po prehodnotení ich činnosti. Zaradenie zamestnancov do nových tarifných tried sa dohodlo od 1.7.2019. Zamestnávateľ predloží do tarifných tabuliek k jednotlivým typovým pozíciám počty zamestnancov a vyčíslenie nákladov na zavedenie nového mzdového ohodnotenia. 

Ďalšie 9. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční  v stredu 26.6.2019.

V Bratislave dňa 20.6.2019                     Hlavný kolektívny vyjednávač  OZŽ

Comments are closed.