INFO z KV

Súhrnná informácia

z kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

            Dňa 27. 3. 2019 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávaniao mzdách na ŽSR. Za OZŽ sa kolektívneho vyjednávania zúčastňujú na základe vzájomnej dohody okrem OZŽ aj zástupcovia desiatich odborových organizácií OAVD, FPP, NKOS-Ž, SSŽ, FS, NOŽ, OZZŽ, OŽSR, OZ-VSP a ŽROS. Vyjednávanie zahájil námestník GR Pavol Hudák, ktorý predstavil návrh zamestnávateľa v dvoch častiach:

            V 1. časti je to prechod všetkých zamestnancov do nových tarifných tried. V rámci tohto kroku bol odprezentovaný  riaditeľom Odboru 530   nový  systém zaraďovania zamestnancov ŽSR s vysvetlením princípu zachovania hierarchie vo vzťahu riadený a riadiaci zamestnanec.  Prezentácia bola vo všeobecnej rovine bez konkrétnych tabuliek. Momentálne zamestnávateľ  ešte stále pracuje na prehodnotení jednak výpravcov ( uvažuje sa o znížení počtu tarifných tried zo 6 na 5 ) a jednak skupín zamestnancov zaradených všeobecne, napr. OTZ (odborný technický zamestnanec). Touto úpravou môže dôjsť k podstatnému navýšeniu profesií v Katalógu typových pozícií zo 199 súčasných na asi 300 možných profesií. Konkrétnu podobu preklopenia pôvodných TT do nových vrátane úprav u niektorých už zaradených profesií predloží zamestnávateľ na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania. Preklopenie by sa malo zrealizovať podľa návrhu zamestnávateľa do 1. 7. 2019. Do tohto termínu by mala byť zachovaná prémia 45 eur.

             V 2. časti po zavedení jednotnej tarifnej tabuľky  od 1.7. navrhol zamestnávateľ nárast tarifných tried o 25 eur pre rok 2019 a od 1.1.2020 ďalší nárast  tarifných tried o 35 eur. Ako uviedla riaditeľka odboru controlingu preklopenie a nárast o 25 eur v tomto roku znamená pre ŽSR navýšenie mzdových prostriedkov o 10 mil. eur.

Zároveň zamestnávateľ informoval o príprave nového prémiového poriadku, ktorý by mal byť predložený kolektívnym vyjednávačom na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania.

Odborové organizácie sa k predloženému  návrhu vyjadria až po predložení uceleného návrhu s konkrétnymi číslami  a po spracovaní vlastnej analýzy pripravia svoj návrh na ďalšie kolo KV. 

2. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 10. 4. 2019.

Hlavný kolektívny vyjednávač

3 reakcie

  • Plne zdielam prispevok kolegu Jozefa Jergu ktoreho kriticky prispevok ktory som cital 1.mája bol vymazaný. Silne mi to pripomína metody nedávnej minulosti je vidiet ze tieto metody sú OAVD vlastné. Idete presne v stopách OZŽ. A to som naivne veril ze ste iní ked som odchádzal od OZŽ a vstupoval do OAVD. Bohužial ste úplne takí istí. Takže u ŽSR bohužial nie je odborová organizácia ktorá by skutočne dokázala zastupovať zamestnancov. Zbohom OAVD.

     
  • Pekne ste sa vyfarbili!!!….Typická črta arogantného človeka je neochota vypočuť si argumenty partnera…A keď to inak nejde, dobrá je vám aj CENZÚRA!!!..Nič iné sa od vás ani čakať nedalo….

     
  • Dúfam že návrh zamestnávateľa bode predložený aj členskej základni aby ste ako obyčajne nerozhodovali o nás bez nás.