INFO o KV – mzdový nárast

“ V kolektívnej zmluve sa vedenie ŽSR zaviazalo pripraviť do 15. marca komplexný návrh mzdového a odmeňovacieho systému, ktorý bude postavený na troch základných princípoch. Jasne stanovená hierarchia pracovných pozícií a kariérneho rastu zamestnancov, jednoznačne kalkulovaná tarifná i prémiová zložka mzdy pre každú pracovnú pozíciu a nárast mzdy, naviazaný na rast odbornej spôsobilosti, zodpovednosti, náročnosti pracovných úloh a výkonnosti zamestnanca „.
(Zdroj -SEMAFOR 2/2019)


Comments are closed.