INFO o KV

Info OAVD ku Kolektívnemu vyjednávaniu z 31.01.2019
Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Som si vedomý Vašich emócií pretože v prvom rade reagujete na informáciu ako Vás všetkých odborári svojím rozhodnutím oklamali. Emócie opadnú a príde denná realita. Treba zaplatiť účet za plyn, elektriku a všetko ostatné. Budem mať aspoň niečo alebo to budem platiť z doterajšieho zárobku? Ja viem, že suma ktorú sme k 01.02.2019 dohodli nekorešponduje s tým čo sme prezentovali, ale je to viac ako nič, ako by to bolo bez platnej KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY. Skúste porozmýšľať bez emócií čo ste dnes získali rozhodnutím Odborových centrál keď prijali návrh aký prijali. Je na každom osobne, či je ochotný podporiť návrh kolektívnej zmluvy, alebo iba na soc. sieti kritizovať.
Nie som hrdý na to , že som prijal toto rozhodnutie, ale zamestnanci ŽSR dnes majú sociálne istoty ktoré skončili platnosťou Kolektívnej zmluvy 31.12.2018.
Je na rozhodnutí každého jedného zamestnanca, ako prijme toto naše rozhodnutie. Ja osobne som pripravený za svoje rozhodnutie niesť všetky dôsledky. Moje rozhodnutie bude hodnotiť Republiková rada OAVD ako najvyšší orgán a ja prijmem jej rozhodnutie.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia kolektívne vyjednávanie o mzdách zamestnancov ŽSR bude pokračovať tak ako bolo dohodnuté. Zamestnávateľ predloží návrh nového mzdového ohodnotenia na základe zodpovednosti, náročnosti práce a skúšok, ktoré zamestnanec potrebuje k výkonu práce
a funkcie ktorú vykonáva.
Nik ani my odborári sme dnešným rozhodnutím a dohodou nezobrali zamestnancom možnosť ŠTRAJKOVAŤ za svoje oprávnené požiadavky.
Zabudnime na hnev a emociálne reakcie nato čo sa udialo. Poďme do reality všedných dní
a zamerajme sa na dosiahnutie čo najväčšieho mzdového nárastu pre prevádzkových zamestnancov a na napravenie krívd ktoré vznikli v minulosti.
Je to vysvetlenie prečo sme sa tak rozhodli a za svoje rozhodnutie som ochotný niesť vlastnú zodpovednosť. Je na členoch OAVD ako sa rozhodnú, ja budem ich rozhodnutie rešpektovať, presne tak ako som s poctou rešpektoval moje zvolenie do funkcie prezidenta OAVD.
Je na členoch OAVD prípadne ich zástupcoch v Republikovej rade čo bude ďalej a kto bude viesť v ďalšom období OAVD. Kto Vás bude zastupovať je na Vašom rozhodnutí.

Mgr. Jozef Chovanec

Prezident OAVD

Comments are closed.