INFO o KV

Info OAVD ku Kolektívnemu vyjednávaniu z 31.01.2019
Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Som si vedomý Vašich emócií pretože v prvom rade reagujete na informáciu ako Vás všetkých odborári svojím rozhodnutím oklamali. Emócie opadnú a príde denná realita. Treba zaplatiť účet za plyn, elektriku a všetko ostatné. Budem mať aspoň niečo alebo to budem platiť z doterajšieho zárobku? Ja viem, že suma ktorú sme k 01.02.2019 dohodli nekorešponduje s tým čo sme prezentovali, ale je to viac ako nič, ako by to bolo bez platnej KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY. Skúste porozmýšľať bez emócií čo ste dnes získali rozhodnutím Odborových centrál keď prijali návrh aký prijali. Je na každom osobne, či je ochotný podporiť návrh kolektívnej zmluvy, alebo iba na soc. sieti kritizovať.
Nie som hrdý na to , že som prijal toto rozhodnutie, ale zamestnanci ŽSR dnes majú sociálne istoty ktoré skončili platnosťou Kolektívnej zmluvy 31.12.2018.
Je na rozhodnutí každého jedného zamestnanca, ako prijme toto naše rozhodnutie. Ja osobne som pripravený za svoje rozhodnutie niesť všetky dôsledky. Moje rozhodnutie bude hodnotiť Republiková rada OAVD ako najvyšší orgán a ja prijmem jej rozhodnutie.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia kolektívne vyjednávanie o mzdách zamestnancov ŽSR bude pokračovať tak ako bolo dohodnuté. Zamestnávateľ predloží návrh nového mzdového ohodnotenia na základe zodpovednosti, náročnosti práce a skúšok, ktoré zamestnanec potrebuje k výkonu práce
a funkcie ktorú vykonáva.
Nik ani my odborári sme dnešným rozhodnutím a dohodou nezobrali zamestnancom možnosť ŠTRAJKOVAŤ za svoje oprávnené požiadavky.
Zabudnime na hnev a emociálne reakcie nato čo sa udialo. Poďme do reality všedných dní
a zamerajme sa na dosiahnutie čo najväčšieho mzdového nárastu pre prevádzkových zamestnancov a na napravenie krívd ktoré vznikli v minulosti.
Je to vysvetlenie prečo sme sa tak rozhodli a za svoje rozhodnutie som ochotný niesť vlastnú zodpovednosť. Je na členoch OAVD ako sa rozhodnú, ja budem ich rozhodnutie rešpektovať, presne tak ako som s poctou rešpektoval moje zvolenie do funkcie prezidenta OAVD.
Je na členoch OAVD prípadne ich zástupcoch v Republikovej rade čo bude ďalej a kto bude viesť v ďalšom období OAVD. Kto Vás bude zastupovať je na Vašom rozhodnutí.

Mgr. Jozef Chovanec

Prezident OAVD

7 reakcií

 • Som presvedčený, že KV nie je jednoduché, nedostali sme 12,60 alebo 13,80 ako obvykle, ale „až“ 45E (ešte keby ich nekrátili), takže relatívne môžeme byť z tohto pohľadu spokojní, ale včera sme si vypočuli plánované zvýšenie vojakom o 30%, z čoho mi vychádza, že keď sa chce, dá sa a aj peniaze sa nájdu. Ako hlavný dôvod hovorili zatraktívnenie a prilákanie nových – nevidíte paralelu práve s našim sektorom? Navrhujem a prosím Vás, ktorí máte známosti a viete sa pohybovať medzi vysokými kompetentnými je potrebné nájsť spôsob – argumentačný, vyjednávací a zatiaľ slušný a pýtať pre nás tiež 20-30%, alebo ísť druhou cestou a pýtať pre nás skorší odchod do dôchodku, príp. neznižovanie o percentá pri predčasnom odchode dôchodku pre železničiarov apod.
  Som presvedčený, že teraz bude jednoduchšia cesta niečo vybaviť ako o rok za prípadných pravičiarov. Takže už máme len rok, alebo máte iný názor?
  (Stále mám v počítači obsahovo veľmi rozumné požiadavky z roku 2014, ktoré rozposielala ŽST Spišská N.Ves. Pamätáte?)
  Držím palce. Peter, dlhoročný výpravca

   
 • Informácia z KV
  Po 7. kole a 9 hodinovom maratóne rokovania KZ ŽSR 2019-2020 dohodnutá. Po 18 hodine bola dohodnutá KZ, ktorá garantuje v plnom rozsahu pre zamestnancov všetko čo je v nej dohodnuté. To najpodstatnejšie :
  1. Už za mesiac január vyplatenie garantovanej prémie v sume 45 euro na novom mzdovom znaku.
  2. Do 15.3. 2019 zamestnávateľ predloží návrh nového systému odmeňovania, ktorý bude predmetom ďalšieho kolektívneho vyjednávania.
  3. Hodnota stravného lístka od 1.2., bude 4,0 eura a príspevok zo SF bude v sume 0.28 centov.
  4. Platenie príplatku za prácu vo sviatok sa vráti do stavu ako pred 1.5. 2018, t.j. zamestnanci dostanú príplatok za skutočne odpracované hodiny.
  5. Sociálny fond – plnenie bude v plnom rozsahu, tak ako je zadefinované v prílohe KZ – Sociálny fond.
  6. Motivačná zložka mzdy – prémie, bude musieť byť na úrovni VOJ dohodnuté, tak ako to stanovuje Zákonník práce $ 119, bod 3.
  V pondelok sa overia všetky zápisy z jednotlivých rokovaní, prípravy sa textácia KZ a po odsúhlasení bude pripravená na podpis.————————————————————————————————————————————————————————————–

  Podľa mňa (s nikým som ešte nehovoril) ste nepochopili, čo je tam napísané. Staré prémie budú pod starým mzdovým znakom. A 45€ prémie budú pod novým mzdovým znakom. Čiže dvoje prémie. Tak tomu rozumiem ja. Ďalej nepozeráte na bod 6. Motivačná zložka mzdy – prémie, bude musieť byť na úrovni VOJ dohodnuté, tak ako to stanovuje Zákonník práce §119, bod 3.,ktorý nadväzuje na bod 2. Verím tomu, že Ferko Demko, ako hlavný kolektívny vyjednávač dá v pondelok po podpise KZ vysvetlenie, ako treba chápať jednotlivé body. Ja ich chápem tak, ako som napísal hore.

  Teda §119 ZP

  (1)
  Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.
  (2)
  Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.
  (3)
  V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania. Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu.

   
 •  
 • Jožko, ak nie si hrdý na to, čo si podpísal, možno by bolo dobré zamyslieť sa nad tým a nečakať, až čo na to Republiková rada.

   
 • Vážený pán prezident. Vidím že ste nepoučitelný. Po tom čo ste minulý rok naleteli zamestnávatelovi na sladké reči o výkonovom priplatku,ktorý sme doteraz nevideli a to si sa bil do hrude že od jula určite bude a budeme prekvapený jeho výškou ste opäť naleteli na nejakú garantovanú premiu ktorá samozrejme bude kompenzovaná skrátenim bežných prémií. Ďakujem pekne v konečnom dôsledku budeme na tom úplne rovnako ak nie horšie. Len sa potvrdilo že nezastupujete zamestnancov ale peciete so zamestnávateľom. A štrajková pohotovosť bol len zastierací manéver.

   
 • Aký to kontrast oproti predchádzajúcemu,týždeň starému INFO Z KV…

   
 • Dúfam že vy to viesť už nebudete !! Každý jeden železničiar bol ochotný počkať a “pretrpieť to obdobie bez kolektívnej zmluvy a jej výhod “ lebo každého hlavne v prvom rade zaujíma mzda !!! Mzda!!! A všetko ostatne je druhoradé. A vy ste sa veľmi búchali do hrude že takúto požiadavku nemôžete prijať takéto navýšenie mzdy do prémii a aha je to tu prijali ste .. a tu napíšete emotívne vyjadrenie ako ste pripravený niesť zodpovednosť za to čo ste prijali a ako ke Vám to ľúto. Už mal by ostrí štrajk !!! A hneď by bolo všetko pridané. Každý jeden železničiar v prevádzke by do toho štrajku išiel každý. Toto mal len presvedčilo vystúpiť z odborov a dúfam že tak urobí drvivá vatsina ľudí a nebude živiť takých kreténov a sracov ako ste vy led sa bojíte jedného štrajku.