Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR

OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ,  OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. 

Súhrnná informácia z podpisu KZ ŽSR 2019-2020

dňa 6. 2. 2019

Po ukončení kolektívneho vyjednávania o Kolektívnu zmluvu ŽSR 2019-2020 dňa  31.1.2019 a vzájomnej dohode zmluvných strán, zamestnávateľa a  všetkých odborových organizácií vrátane OZ GINN sa zišli kolektívni vyjednávači v stredu 6. 2. 2019, aby podpísali novú kolektívnu zmluvu platnú na dva roky. 

OZ GINN pod vedením Martina Daňa však odmietol kolektívnu zmluvu podpísať s jemu typickým teatrálnym vystúpením a s tvrdením, že 99 % jeho členov (vraj má podľa jeho slov na ŽSR niekoľko sto členov) a ostatných zamestnancov sa cez sociálne siete vyjadrili, aby nepodpísal KZ. Týmto činom zmaril štvormesačnú prácu a úsilie kolektívnych vyjednávačov schovávajúc sa za tvrdenie, že iba on požaduje naďalej 100 € do miezd a my ostatní nie a s dohodnutou KZ súhlasíme iba preto, aby sme si naplnili svoje žalúdky a nová KZ je jeden veľký podvod.  Odborové organizácie sa dištancujú od takýchto nehoráznych a populistických tvrdení.

Po zmarenom podpise kolektívnej zmluvy sme sa rozhodovali, čo ďalej. Všetci sme sa zhodli, že nemôžeme pristúpiť na takúto hru OZ GINN a vystaviť 13 600 zamestnancov svojvôli jednej tzv. odborovej organizácii. Po rozhodnutí zamestnávateľa, že chce využiť  zákonnú možnosť  v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní a podpísať KZ s najväčšou odborovou organizáciou sme po dohode a s mandátom ostatných 10 odborových centrál sme pristúpili k tomuto kroku, ktorý v tom čase bol jediným možným riešením. Najväčšou odborovou organizáciou u ŽSR je Odborové združenie železničiarov s niekoľko tisícovou členskou základňou. Ostatné odborové organizácie jej dali svoj mandát na podpis KZ. 

Odborové združenie železničiarov pristúpilo k uzatvoreniu KZ s plnou vážnosťou a zodpovednosťou voči zamestnancom ŽSR uvedomujúc si dopad nepodpísania kolektívnej zmluvy na ďalšie mesiace. K novej kolektívnej zmluve je mzdový rast riešený iba dočasne, nakoľko sa o ňom bude naďalej vyjednávať. Tento bod zatiaľ nie je uzatvorený. 

OZ GINN sa svojím rozhodnutím nepodpísať KZ sám dištancoval od ďalšieho     vyjednávania.

OZŽ aj v mene ostatných odborových organizácií podpísalo so ŽSR dňa 7.2. 2019 Kolektívnu zmluvu na roky 2019 – 2020.

Je na zvážení každého zamestnanca posúdiť, čo je lepšie. Mať platnú kolektívnu zmluvu s možnosťou od 1. februára čerpať benefity a sociálny fond, dostávať do času uzatvorenia mzdového rastu aspoň 45 €, alebo nemať ďalších niekoľko mesiacov nič.

Máme za sebou jednu náročnú etapu vyjednávania, ale pred sebou ešte náročnejšiu, a to dojednať primeraný mzdový nárast pre rok 2019 a 2020.Vyhlásená štrajková pohotovosť na ŽSR zo dňa 11.01.2019 naďalej trvá, a Centrálny štrajkový výbor v prípade negatívneho vývoja KV o bode 48 – MZDY, je pripravený ohlásiť a realizovať nátlakové akcie.

Kolektívne vyjednávanie o mzdách bude pokračovať v marci 2019.

V Bratislave dňa 08. 02. 2019

                                                      Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR

​​

Comments are closed.