OAVD plne podporuje aktivity kolektívnych vyjednávačov odborových centrál na ZSSK Slovensko.
OAVD rovnako negatívne vníma postoj vedenia všetkých troch železničných spoločností. Smerovanie sociálneho dialógu, jeho dopad na všetkých zamestnancov a ohrozenie sociálneho zmieru. Naše aktivity smerujú k naplneniu sociálneho zmieru. Výzva všetkým ktorých zaujíma čo bude so železnicou nech sa pridajú k tejto prvotnej aktivite. V krátkom čase budú nátlakové aktivity naberať na intenzite.
Sociálny dialóg v železničnom sektore sa nebude odvíjať od predstáv dosadených nominantov vo vedeniach železničných spoločnosti a štátnej administratívy.

Republiková rada OAVD

Comments are closed.