INFO z KV

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR zablokované

Dňa 30.11.2018 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania za účasti všetkých odborových organizácií pôsobiacich u ŽSR vrátane, odborového zväzu GINN pozvaného zamestnávateľom.

Nakoľko zástupca OZ GINN odmietol rešpektovať rokmi zaužívané pravidlá kolektívneho vyjednávania, osočoval jednotlivých kolektívnych vyjednávačov a napriek výslovnému nesúhlasu zástupcov ostatných odborových organizácií zúčastnených na kolektívnom vyjednávaní vyhotovoval zvukový a obrazový záznam, odborové organizácie po dohode so zamestnávateľom urobili v kolektívnom vyjednávaní prestávku,  počas ktorej dospeli kolektívni vyjednávači všetkých odborových organizácií (okrem GINN) k spoločnému stanovisku a to je prerušenie kolektívneho vyjednávania na neurčito do doby, kým nebude dosiahnutá jednoznačná zhoda na procese kolektívneho vyjednávania.

 K vyjednávaniu samotného návrhu Kolektívnej zmluvy sme v tomto kole kolektívneho vyjednávania z dôvodu obštrukcií zo strany OZ GINN ani len nepristúpili.

O ďalšom postupe a vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať.

 

Odborové organizácie podpísané pod návrhom novej Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019- 2020

 

 

Comments are closed.