Ako poukázať 2%

Postup-krokov-na-poukázanie-2-3-pre-zamestnancov-ktorí-požiadali-zamestnávateľa-o-ročné-zúčtovanie

Venujte 2% z daní OAVD venujete ich tak sami sebe!
OAVD si svojim oduševneným a principiálnym prístupom pri presadzovaní oprávnených záujmov zamestnancov získali repekt u zamestnávateľa i ostatných odborových centrál.
Cieľom OAVD je organizovanie náučných, poznávacích a vzdelávacích akcií, organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ktoré už i v minulosti našli medzi zamestnancami, ich rodinnými príslušníkmi a sympatizantmi priaznivú odozvu. OAVD i naďalej bude pre Vás zabezpečovať pracovno-právne poradenstvo, obhajovať Vaše oprávnené záujmy pred zamestnávateľom. V prípade zložitých rodinných či pracovných situáciách Vám poskytneme podporu a pomoc pri ich zvládnutí.
Činnosť OAVD sa ekonomicky zabezpečuje z členských príspevkov, ktoré platia jej členovia. Ďalším zdrojom na zveľadenie činnosti OAVD v prospech zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a sympatizantov môžu byť práve Vaše 2% z dane za rok 2017, o ktoré sa uchádzame úprimne a s pokorou.

Postup krokov na poukázanie 2%  pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov


Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť najmenej 3.0 Eura.
Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo odovzdajte funkcionárovi OAVD.

Comments are closed.