INFO z KV

INFO z KV

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 9. februára 2017 pokračovalo na ŽSR druhé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k otvoreným trom sporným bodom – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ.

K súbornej smernici, ktorú požadujú odborové organizácie zaradiť do KZ, ako jej prílohu navrhla riešenie, ktoré je prijateľné pre obidve sporné strany. Sporný bod je uzavretý.

V požiadavke odborových organizácií na opätovné zaradenie vyrovnávacieho príplatku zatiaľ k dohode nedošlo. Zamestnávateľ síce súhlasil s jeho zavedením, ale iba na obdobie 6 mesiacov, čo podľa odborárov situáciu nerieši. Odborové organizácie zotrvávajú na svojej pôvodnej požiadavke.

V spore o rast miezd zamestnávateľ predložil kalkuláciu, podľa ktorej jeho ponuka 30 eur do tarify a zachovanie objemu prémií vyplatených v roku 2016 pre vybrané prevádzkové profesie predstavuje 4,7 %- ný nárast miezd a požiadavka odborárov na 6%-né navýšenie tarifných tried so zachovaním objemu prémií vyplatených v roku 2016 pre všetkých zamestnancov predstavuje 7,1%-ný nárast miezd. Odborári požiadali o podrobnú analýzu takéhoto výpočtu vrátane svojho nového návrhu, v ktorom ponúkli diferenciáciu nárastu v tarifných triedach – 6%-ný rast pre TT 1 – 13, 4%-ný rast pre TT 14 – 20 od 1. februára a zachovanie objemu na prémie pre všetkých zamestnancov. Zamestnávateľ sa k novému návrhu odborárov vyjadrí na ďalšom stretnutí po spracovaní analýzy.

V spore ostávajú otvorené dva body – vyrovnávací príplatok a mzdový nárast.

Konanie pred sprostredkovateľom bude pokračovať budúci týždeň dňa 15. 02. 2017.

Štrajková pohotovosť naďalej trvá!

V Bratislave, dňa 09. 02. 2017

Odborové centrály pri ŽSR

Comments are closed.