SPOLU TO DOKÁŽEME !!!

Chovanec-jozef-kandidat-charakteristika

Náš kandidát do Správnej rady ŽSR!
Pán Mgr. Chovanec Jozef má dobré organizačné a komunikačné schopnosti získané dlhoročnou odborárskou prácou. Úspešne pôsobí vo funkcii prezidenta OAVD a v ostatných odborárskych funkciách.Menovaný dokonale pozná spoločnosť, je odborne zdatný, má odborné znalosti a manažérske skúsenosti. Jeho schopnosť reprezentovať spoločnosť navonok, schopnosť komunikácie na všetkých úrovniach,vzťah k napĺňaniu sociálneho programu pre zamestnancov a veľmi dôležitá schopnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, to sú predpoklady, ktoré rozhodli o jeho kandidatúre.
Spoločný kandidát odborových organizácií:
FPP FS OAVD NOŽ
OZ VSP OZZŽ OŽSR SSŽ ZPZŽ ŽROZ

Comments are closed.