Chovanec Jozef leták 2016

VOĽBY DO SPRÁVNEJ RADY ŽSR 2016
Kandidát na zástupcu zamestnancov

Mgr. Jozef Chovanec

Na ŽSR pracujem od roku 1985. Naposledy ako výpravca v ŽST Šaľa. V roku 2009 som bol zvolený za prezidenta OAVD a pôsobím v tejto funkcii dodnes.
Svojou dlhoročnou prácou na ŽSR ako aj v odborovej organizácii som získal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
Dokonale poznám našu firmu – ŽSR. Som odborne zdatný, mám manažérske schopnosti, ktoré chcem využiť ako člen správnej rady v prospech rozvoja ŽSR ako aj všetkých zamestnancov.
Chcem reprezentovať Vás všetkých, hájiť a rozvíjať sociálny program na ŽSR.
Som spoločným kandidátom odborových organizácií:
FPP FS OAVD NOŽ
OZ VSP OZZŽ OŽSR SSŽ ZPZŽ ŽROZ

http://www.nozodbory.sk/index.php/casopis

Comments are closed.