Info o KV

Dňa 23.3.2013 stanovilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny sprostredkovateľa medzi ŽSR a OC zúčastnenými na kolektívnom vyjednávaní. Je ním Judr. Ondrej Matejka z Bratislavy. Dňa 23.3.2013 boli požiadané odborové centrály o zaslanie všetkých podkladov na konanie kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Pre skutočnosť a možnosť kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom požiadali odborové centrály zamestnávateľa o mimoriadne kolektívne vyjednávanie s jediným bodom. Predĺženie platnosti kolektívnej zmluvy o jeden mesiac.
Toto mimoriadne kolektívne vyjednávanie sa na žiadosť odborových centrál konalo dňa 27.3.2013 na spoločnostiach CARGO a na ŽSR. Jediným bodom kolektívneho vyjednávania bolo predĺženie platnosti Kolektívnej zmluvy platnej do 31.3.2013. Obe kolektívne zmluvy boli dodatkom č.1 predĺžené o jeden mesiac do 30.4.2013. Na CARGO sa dodatok č.1 podpisoval o 12:00 hod. Na ŽSR sa podpisoval dodatok č.1 o 13:00 hod.
Ďalšie kolektívne vyjednávanie bude zvolané na podnet sprostredkovateľa. Jednanie bude o piatich bodoch na ktorých sme sa nedohodli.
Info o KV

1 reakcia

  • http://ekonomika.sme.sk/c/6751359/zelezniciari-chcu-vyssie-platy-od-statnych-firiem.html
    „Zamestnávateľ ponúkol trojpercentné zvýšenie oproti plánu roku 2012. My sme v poslednom rokovaní navrhovali päť percent, ale neskôr sme už rokovali o štyroch percentách z našej strany,“ hovorí Petroci.
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    A možno to dopadne tak, že sa páni odborári uspokoja aj s troma percentami.Len načo je dobrý ten niekoľkomesačný cirk. No uvidíme a nepredbiehajme čas.