INFO OAVD

Info OAVD

Vážení a milí kolegovia a kolegyne. Mesiac február bol v určitom napätí a očakávaní nás všetkých. Samozrejme v spojení s podpísanou novou kolektívnou zmluvou. A hlavne s novým odmeňovaním. Pre mňa osobne to bol šok keď som zistil že, prémie ktoré sú vyplácané pre zamestnancov za odpracované roky sa krátia podľa počtu odrobených hodín. OAVD totiž už na kolektívnom vyjednávaní protestovalo proti tomu aby to malo názov prémie, pretože bola obava s ich priznávaním. Na základe ubezpečenia zamestnávateľa o vyplácaní prémie v dohodnutej výške a potrebe platieb pri vytváraní ďalšieho príplatku do programu na mzdy, sme nakoniec pristúpili k tejto alternatíve. Ja osobne som sa pýtal zástupcov zamestnávateľa na podmienky priznávania, ktoré neboli žiadne a zrazu sa objaví kritérium odrobených hodín. OAVD následne rokovalo s pani riaditeľkou odboru 510, kde sme dohodli zrušenie kritéria odrobených hodín pri priznávaní mimoriadnej prémie pre zamestnancov v bývalom 9 a 10 pásme postupových rokov. Podľa zistení na OR Zvolen je tento problém vyriešený a usmernenie je v zmysle KZ a našej požiadavky.
Ďalší a nemenej vážny problém, ktorý riešime už od minulého roku sú výstrojné súčasti pre výpravcov, respektíve ich nedostatok. Samozrejme všetko sa odvíja od peňazí. Ale vás všetkých hlavne zaujíma čo na základe objednávok ktoré sú už zadané dostanete. Všetky objednávky ktoré boli dané do systému SAP sú stále platné. Nakoľko však bola odsúhlasená nová uniforma, ktorá ako celok nepozná určité výstrojné súčasti napríklad bundokošeľa, tak tieto už nebudú objednávané u výrobcu ani na tento rok. Ako to bude s ich náhradou inými výstrojnými súčasťami napr. košeľou nie je dohodnuté ani rozhodnuté.
Iný problém, ktorý sa objavil v prevádzke a ktorý riešime sú kvalifikačné predpoklady pre funkcie výpravca, dispečer. Na základe kvalifikačných predpokladov totiž zamestnanci pri vykonávaní rovnakej práce na rovnakom pracovisku majú rozdielne tarifné triedy. OAVD zaslalo žiadosť námestníkovi pre Ľudské zdroje na zmenu kvalifikačných predpokladov v katalógu typových pozícií pre funkciu výpravca, dispečer. Každý z nás má totiž stanovené zákonom a vnútropodnikovým predpisom kedy danú funkciu môže vykonávať a čo musí spĺňať, tak prečo ďalšie obmedzenia.
Hlavná požiadavka od OAVD na GR je zvýšenie tarifných tried pre funkcie výpravca a dispečer. Počkáme si na vyhodnotenie prvých dvoch mesiacov a budeme spoločne hľadať možnosti ako aj túto požiadavku zrealizovať, pretože za svoju prácu si to výpravcovia a dispečeri určite zaslúžia. Myslím, že o tom najdôležitejšom som Vás informoval, ale to samozrejme nie sú všetky aktivity ktoré sa robíme. Priebežne riešime aj veľa individuálnych problémov ktoré vychádzajú od členov OAVD. Takže ak máte problémy na pracovisku, treba informovať svojich vedúcich ramien, viceprezidentov a určite sa ich budeme snažiť vyriešiť. Želám Vám všetkým veľa úspechov a zdravia v práci ale i v osobnom živote.

Šaľa: 1.3.2012 Jozef Chovanec
Prezident OAVD

7 reakcií

 • To vyhodnotenie prvých dvoch mesiacov netrvá nejako dlho?
  Alebo je to o ťahanie medových motúzov popod nos svojim členom, svojim spolupracovníkom, kolegom?

   
 • Nuž,každý čaká,že odbory niečo „vybojujú“,ale všetci určite vieme,že bojovať sa dá iba s dobrým generálom a spoľahlivým,dobre informovaným vojskom!!! Čo z toho máme my???

   
 • Naša federácia“ a by podporu mala, ale nemá vypracovanú koncepciu na riešenie našich problémov a len tápa a rieši kraviny namiesto toho, čo by reálne riešiť mala a doslova s našou podporou hazarduje.
  “Naša federácia“ sa nečinne prizerá , ako robíme poštárov, posunovačov, upratovačky, elektrikárov, zámočníkov a „štvanú zver“ za plat len o málo vyšší ako „obsluha vlaku“, čo je nonsens.
  „Naša federácia“ sa nečinne prizerá na to ako nám reálna mzda klesá z dvojnásobku priemernej mzdy, pod priemernú mzdu.
  “Naša federácia“ nemá človeka na úrovni, ktorý by nás dokázal adekvátne zastupovať,pretože do vedenia „našej federácie“ sa tlačia neschopní ľudia, ktorí si v prvom rade hľadia svoj osobný prospech a ich celá činnosť konči pri už otrepanej vete…, atď. ASOCIÁCIA = FEDERÁCIA ????, nie je tam veľa podobnosti??? ( zdroj web fssr )

   
 • Na to zabudni!

   
 • No som zvedavý, či aspoň o 2 triedy vybojujete zvýšenie tarifných miezd……

   
 • DZ 4920 – OK…

   
 • V OR ZV bol DZ 4920 za január prepočítaný cez FPČ, február uvidíme…