INFO PREZIDENTA

Info prezidenta

Dňa 26.1.2012 sa konalo stretnutie s námestníkom generálneho riaditeľa pre prevádzku ktorého sa za OAVD zúčastnil prezident a viceprezident regiónu Bratislava. Témou nášho jednania bolo zvýšenie tarifných tried pre funkciu výpravca a dispečer. Od pána námestníka sme získali podporu pre toto navýšenie tarifných tried. V priebehu mesiaca februára sa bude spoločne s nami hľadať spôsob akým zvýšenie urobiť, ktoré stanice a o koľko. Ďalšou témou jednania bola i zmena do katalógu typových pozícii. Požadovali sme zmenu kvalifikačných predpokladov pri zaraďovaní do tarifných tried pre funkcie výpravca a dispečer. Zmena sa bude prejednávať v priebehu mesiaca február. Ďalšie informácie budú dávané priebežne podľa priebehu rokovaní.

2 reakcie

  • Snáď to vyjde ,

     
  • Bez komentára