Poďakovanie

Poďakovanie

Dovoľte mi, aby som touto cestou úprimne poďakoval generálnemu riaditeľovi ŽSR, Odborovej asociácii výpravcov a dispečerov, kolegyniam a kolegom za morálnu i sociálnu podporu v mojom neľahkom boji proti neustálym útokom voči mojej osobe zo strany bulvárnych médií a určitej skupiny ľudí, ktorí sa všemožne usilujú spochybniť predpisy a normy, platné na ŽSR. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí mi pomohli a naďalej pomáhajú očistiť moje meno od zavádzajúcich lží aj vďaka mediálne vykonštruovaným kauzám, z ktorých ani jedna sa nezakladá na faktoch a záväzných zneniach predpisových ustanovení ŽSR. Pevne verím, že sa nám to spoločnými silami podarí a nedáme tak ani v budúcnosti príležitosť nekalým praktikám haniť profesiu výpravca a taktiež železničiarsku česť. Usudzujem tak na základe vašej výraznej podpory. S vďakou môžem konštatovať, že som v tomto neľahkom boji nezostal osamotený.
Emil BALÁŽ
výpravca žst. Sp. Nová Ves
Pozn. : Ďakujeme Odborovej asociácii výpravcov a dispečerov, z ktorej podnetu vzišla iniciatíva pomôcť kolegovi, zástupcom GR ŽSR za sprostredkovanie a podporu tejto akcie a všetkým vám, kolegyniam a kolegom za vyjadrenie podpory. Výrazná väčšina svojím prístupom dokázala, že osud nášho nespravodlivo obvineného kolegu im nie je ľahostajný. Všetci sme v rovnakej pozícii náročných profesií a takáto nepríjemnosť sa môže prihodiť každému z nás – to by si mali uvedomiť aj tí, ktorí si myslia, že ich sa to netýka. Zároveň chceme pripomenúť tým, ktorí nemohli ale ešte by chceli vyjadriť solidaritu s našim kolegom, že na tento účel je zriadený účet 2857089453/0200
O poukázaných prostriedkoch a ich použití budete informovaní nielen prostredníctvom webovej stránky OAVD- www.oavd.sk .
Kolegovia z uzla Spišská Nová Ves

Za realizačný tím OAVD v mene prezidenta ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a úspešnom priebehu pomoci kolegovi. Moja a naša vďaka patrí samozrejme Vám všetkým , ktorý ste prispeli a zároveň dokázali spolupatričnosť kolegovi, čím ste pomohli nie len finančne, ale aj morálne. Je dobre vedieť, že človek v ťažkej situácii, v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás, nie je sám. Emil, držíme Ti palce, sme s Tebou!

Realizačný tým OAVD
Prezident OAVD

Výpis z účtu

3 reakcie

  • Plná podpora aj odo mňa a súhlasím s JK

     
  • Zbieraj dôkazy a potom to tým „intelektuálnym prostitútkam z médií“ oslaď žalobou vo veci ochrany osobnosti. Nedaroval by som im nič. Držím palec…..

     
  • Stavovská česť a železničiarská hrdosť ešte nevymrela. Ďakujem aj ja kolegom ,a kolega EMIL drž sa! S úctou .