Tarifa cestovného pre zamestnancov na rok 2011 .

Minister dopravy Ján Figeľ podpísal Tarifu cestovného na rok 2011 v rozsahu platnosti ako v roku 2010.

Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa):
a) Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
b) Železníc Slovenskej republiky
c) Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
cestovné na 2. vozňovú triedu 27,00 €
cestovné na 1. vozňovú triedu 40,00 €.

Dôchodcovia (bez rodinných príslušníkov) po dovŕšení 70 rokov veku – poberatelia starobného dôchodku
cestovné na 1. a 2. vozňovú triedu 7,00 €.

Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci do dovŕšenia 70 rokov veku a rodinní príslušníci dôchodcov (manžel/ka, dieťa) poberatelia starobného dôchodku
cestovné na 1. a 2. vozňovú triedu 17,00 €.
Informácia je od M. Sebedinského

Comments are closed.