Rokovanie s premiérkou

Súhrnná informácia – rokovanie s premiérkou-1
Odborové združenie železničiarov, Vajnorská 1, Bratislava

Súhrnná informácia

Dňa 17. januára 2011 o 13.30 hod. na Úrade vlády SR prijala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová predsedu Odborového združenia železničiarov Františka Petrociho.
Predseda OZŽ informoval predsedníčku vlády o situácii v železničnom sektore. Po vzájomnom vyjasnení stanovísk predsedníčka vlády oznámila predsedovi OZŽ, že na základe uvedených skutočností uložila ministrovi dopravy do konca januára 2011 predložiť na rokovanie vlády projekt revitalizácie železníc. Do schválenia tohto projektu uložila ministrovi dopravy pozastaviť všetky kroky týkajúce sa hromadného prepúšťania zamestnancov v železničnom sektore.
Zároveň predsedníčka vlády navrhla ďalšie stretnutie k príprave projektu revitalizácie železníc za účasti Odborového združenia železničiarov.

Predstavenstvo Generálnej rady OZŽ

V Bratislave, dňa 17.01.2011

Comments are closed.