Pozvánka na školenie

Pozvánka na školenie

Dňa 18.3.2010 o 08 00 hod. sa uskutoční školenie z Turnusového poriadku a Smernice O510. Školenie bude v žst. Šaľa organizované pre vedúcich ramien, vedúcich uzlov, viceprezidentov regiónov Zvolen, Žilina, Bratislava. Menné zoznamy vytvoria za vlastný región viceprezidenti a zašlú najneskôr do 01.03.2010 na mailovú adresu prezidenta OAVD. Na základe menných zoznamov bude prebiehať ďalšia činnosť v organizovaní a zabezpečovaní predmetného školenia. Presné podrobnosti školenia budú dohodnuté z viceprezidentami. Prípadné otázky ohľadom školenia preto adresujte na svojich viceprezidentov. Teším sa na vašu účasť a dúfam, že sa zúčastnia všetci. Je to malá skúška pre nás všetkých. Ďalšie školenie bude pre región Košice. Termín a miesto bude dohodnuté z regionálnou radou regiónu Košice.

Prezident OAVD Chovanec

Comments are closed.