Priemerná mzda v ŽSR má zostať na vlaňajšej úrovni

V Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) by mala zostať tohtoročná priemerná mzda na plánovanej úrovni minulého roka, čo predstavuje 757,72 eur.
Vyplýva to z tretieho dodatku ku Kolektívnej zmluve ŽSR, ktorý podpísalo vedenie spoločnosti s deviatimi odborovými organizáciami.
Dodatok predlžuje platnosť podnikovej kolektívnej zmluvy z rokov 2008 a 2009 aj na rok 2010, pričom zachováva v platnosti všetky jej ustanovenia. Informovali o tom ŽSR.
http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/clanek.phtml?id=1200535

5 reakcií

 • Dnes zohnať aktívnych ľudí do činnosti v odboroch je nadľudské úsilie. Skutočne, zúčastňovať sa na všetkých aktivitách spojené s odborovou politikou je na úkor svojho vlastného času, na úkor svojej rodiny, na úkor neplateného pracovného voľna. Lenže tí ľudia to robia z vlastného presvedčenia, z presvedčenia že výpravca v hodnotení či materiálnom alebo duševnom nie je tam kde skutočne má byť. Preto podpora od nás, (ktorí len očakávame výhody a neviem čo ešte) je pre týchto ľudí veľké povzbudenie, že ich práca ma zmysel. Na záver už len pre najväčšieho oponenta “ SULA “ príď medzi nás a dostaneš priestor aj na vrcholovej úrovni prezentovať svoje názory k postaveniu a obhajobe všetkých výpravcov. A možno to budeš ty čo potom potiahneš všetkých ľudí za sebou. Dvere sú overené skutočne pre každého.

   
 • Na ostatnom KV o KZ som navrhol všetkým odborovým centrálam aby sme nepristúpili na návrh zamestnávateľa a ešte počkali s podpisom KZ. Je predsa predvolebný čas, čas kedy by sa naše požiadavky (správne podané) mohli dočkať spätnej väzby.Lenže naše požiadavky zamestnávateľ nechcel akceptovať ani v minimalistickej podobe t.j. nárast mzdy o 10 € do tabuliek, respektívne zaokrúhlenie na celé € nahor. Tak sa napokon dosiahol konsenzus, že sa prijme 0% navýšenie pri zachovaní ostatných benefitov KZ. A čo sa týka informovania. Ak niekto chce robiť túto prácu t.j. chodiť na KV, starať sa o túto stránku a reagovať na nespokojencov, ktorí možno vo svojom profesnom živote pre svojich kolegov nekývli ani prstom. Nech sa páči. Ochotne im to prepustím pokiaľ budú mať záujem. Môžu zabíjať svoj voľný čas cestovaním na KV, schôdze v regiónoch, republikových radách, vyhodnocovaniach KZ, BOZP a v mnohých iných aktivitách o ktorých sa mi zdá, že poniektorí jednotlivci nemajú ani poňatie. Unavuje ma už čítať na tomto fóre výlevy ľudí, ktorí sa schovávajú za anonymné nicky. Ja sa za svoje meno a názory nehanbím a preto ako „vrcholový odborový predák“ odmietam ďalej komunikovať s ľuďmi, ktorí sa hanbia za svoje meno a názory. Môžu sa na mňa kľudne obrátiť cez mailové spojenie, ktoré je na tejto stránke uverejnené.

   
 • aj ja sa pridávam k tebe (havel) a neviem či mám dakovat predákom ozž alebo jej dcérskej s.r.o.(k tejto téme sa ešte vrátim a vrcholovemu manažmentu OAVD vysvetlim svoje pohnutky k takýmto uvaham)

   
 • Ďakujem „odborovým predákom“ za bojovnosť, čo by sme si bez Vás počali!

   
 • http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/clanek.phtml?id=1200535
  Znenie podpísaných dokumentov a zmeny v kolektívnej zmluve nájdete v článku Smernice, nariadenia, KZ