INFO Z KV

Súhrnná informácia

z priebehu kolektívneho vyjednávania na ŽSR

            Dňa 4. 12. 2020 sa uskutočnilo 2. spoločné stretnutie zástupcov zamestnávateľa a zástupcov OZŽ a OAVD pred sprostredkovateľkou ku Kolektívnej zmluve ŽSR pre rok 2021. Na tomto kolektívnom vyjednávaní pred sprostredkovateľkou 

Zmluvné strany a zamestnávateľ sa dohodli:– na novej Kolektívnej  zmluve ŽSR pre rok 2021– na zachovaní všetkých benefitov z KZ ŽSR 2019 – 2020– zachovanie odmeny pri odchode do dôchodku za odpracovaný rok za nezmenených podmienok.

Táto odmena bude vyplatená aj tým zamestnancom, ktorí už požiadali o starobný dôchodok podľa platných predpisov do 31. 12. 2020.

Na ďalšie kolektívne vyjednávanie ostávajú ešte otvorené body:– Výška príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie– Platenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, pri ktorom trváme na platení sviatku od 0.00 – 24.00 hod – Výška príplatku za sťažený výkon práce vo výške nad 5 m– Výška osobitného príplatku za práce nad rámec svojich pracovných činností– Výška objemu mzdových prostriedkov na prémie– Dohodnutie jednotného prémiového poriadku v roku 2021.

Pre rok 2021 nebude upravený rast miezd v TT vzhľadom na znížený prídel finančného prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2020 k sporným bodom kolektívnej zmluvy.

                                                                   Kolektívny vyjednávač za OAVD.

Comments are closed.