INFO Z KV

Súhrnná informácia

z priebehu kolektívneho vyjednávania na ŽSR.

            Dňa 2511. 2020 sa uskutočnilo 1. spoločné stretnutie zástupcov zamestnávateľa ŽSR a zástupcov OZŽ a OAVD so sprostredkovateľom ku kolektívnej zmluve pre rok 2021. Predchádzalo mu stretnutie sprostredkovateľa s každou zmluvnou stranou samostatne ešte 12.11.2020. 

Na spoločnom stretnutí sprostredkovateľ zisťoval možné dohody a ústupkyzmluvných strán

Zamestnávateľ má snahu znížiť niektorí benefity z terajšej kolektívnej zmluvy, čo OZŽ a OAVD vníma veľmi negatívne.

Opakovane sme upozornili, že napriek včasnému začiatku kolektívneho vyjednávania, ktoré sa začalo podaním návrhu začiatkom júla, sa opäť vzhľadom na rôzne prieťahy ocitáme v časovej tiesni, ktorá môže ohroziť kolektívnu zmluvu pre budúci rok.

OZŽ a OAVD deklarovalo, že jeho prioritou je mať platnú kolektívnu zmluvu bez akéhokoľvek znižovania benefitov. Mali sme záujem konečne doriešiť podmienky jednotného prémiového poriadku so spravodlivejším poskytovaním prémií, tento problém budeme musieť ešte posunúť do budúceho roka.

Otvoreným ostáva aj poskytovanie odmeny pri odchode do dôchodku, kde zamestnávateľ chce zrušiť časové ohraničenie do 12 mesiacov od nadobudnutia nároku na starobný dôchodok, s týmto návrhomzamestnávateľa nateraz nesúhlasíme.

Ďalším otvoreným bodom ostáva návrh zamestnávateľa znížiť príplatok za nadčasovú prácu z terajších 60% na 40%. Ani s týmto návrhom nesúhlasíme. Taktiež nesúhlasíme ani so znížením tzv.  P-čiek (návšteva lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka).   

Ďalšie stretnutie so sprostredkovateľom sa uskutoční o týždeň, 3., resp.4.decembra 2020 k sporným bodom kolektívneho vyjednávania a následne bude spracovaný záverečný návrh sprostredkovateľa.  

Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

Comments are closed.