INFO z KV 17.12.2015

Info KV 17.12.2015

Vážení kolegovia a kolegyne .
Dňa 17.12.2015 prebehlo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania.
Generálny riaditeľ prijal požiadavku odborových centrál. Dohodli sme sa na navýšení tarifných tried o sumu 30€ a zachovaní objemu peňažných prostriedkov na prémie vo výške ktorá bola vyplatená v roku 2015. Dodatok číslo jedna ku Kolektívnej zmluve 2015-2016 sa bude podpisovať v pondelok 21.12.2015 s platnosťou od 1.1.2016.
S pozdravom
Prezident OAVD Chovanec Jozef

Comments are closed.