A čo my starší . . . . .?

Zmena systému

Názov, respektíve jeho časť som si požičal z článku o súťaži „Tvár ŽSR“, nie preto že by som sa chcel týmto článkom zaoberať ale preto, že vystihuje nosný prvok prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania.
Zamestnávateľ navrhol zmenu do systému odmeňovania v podobe novej mzdovej tabuľky. Táto zmena vychádza z pilotného projektu, ktorý prebehol na GR ŽSR a jeho hlavnou filozofiou je odstránenie prvku zásluhovosti, premietnutého do systému odmeňovania formou tarifných stupňov jednotlivých tarifných tried na základe počtu odpracovaných rokov. V praxi to znamená, že by v tabuľke zostali pre jednotlivé TT sumy, doteraz platné pre 10-te stupne, t.j. nad 30 odpracovaných rokov. Teda ak na jednom pracovisku zaradenom napr. v TT 9 boli odmeňovaní jednotliví pracovníci rozdielnou sumou na základe odpracovaných rokov, po uplatnení zmeny by dostali rovnakú sumu, pretože vykonávajú rovnakú prácu.
S touto filozofiou sa stotožnili všetky odborové centrály. Napriek tomu sa nám nepodarilo túto kapitolu uzavrieť. Je logické, keďže sa všetci zamestnanci skokovo dotiahnu na 10-ty tarifný stupeň, že na to treba vynaložiť nemalé finančné prostriedky. Otázkou ale je, či je možné takto vynaložené prostriedky považovať za mzdový nárast, tak ako to prezentuje zamestnávateľ. Podľa nášho názoru, určite nie. Sú to len prostriedky potrebné na zmenu systému a jediným relevantným meradlom mzdového nárastu môže byť len zamestnanec, ktorý už v terajšom systéme je zaradený v najvyššom tarifnom stupni. A ďalšou otázkou je, či ísť do zmeny systému, v podstate bez mzdového nárastu, alebo použiť tieto finančné prostriedky určené na jeho zmenu, na mzdový nárast pre všetkých (aj škaredších) v súčasnom systéme. Po prejavenej trpezlivosti zo strany zamestnancov v rámci krízy, revitalizácie a sľuboch o dvojcifernom náraste (sám neviem, či to bolo o 10-tich percentách alebo o 10-tich eurách), môžeme hľadať a prijať len riešenia z ktorých budú mať profit aj tí „škaredší“.

Ing. Porubän Ľubomír
viceprezident
O A V D za Bratislavskú oblasť

1 reakcia

  • Po 37 odpracovaných rokoch na jednej pozícii nemám čo dodať. Už pri nástupe som nedostal sľúbený náborový príspevok ( vtedy ČSD museli robiť nábor, ale to bolo vtedy, keď sa tu žilo zle), potom po dvakrát bol pozastavený sociálny fond práve v rokoch môjho pracovného výročia a teraz zisťujem ,že som vlastne platovo „zakonzervovaný“ a vlastne už nemám čo čakať Snáď sa mi trocha zvýši plat, ak nebudem utrácať na členské príspevky. Hurá. Tak toto je teda Pyrrhovo víťazstvo!!!