36 hodín pre všetkých. Áno či nie?

Dokument v pôvodnom formáte

Vážené kolegyne a kolegovia.

Na všetkých kolách KV, ktorých som sa doteraz zúčastnil začali zástupcovia zamestnávateľa otvárať otázku prehodnotenia 36 – hodinového pracovného týždňa pre výpravcov. Ich snahou je zaradiť čo najviac staníc do 37,5 – hodinového týždňa. Dôvody sú jasné, netreba ich rozvádzať. Chcú pritom využiť nespravodlivý systém bodovania, ktorý bol zavedený minulý rok. Ale ako sa dá bodovať to čo sa nedá exaktne vytiahnuť s PISU?! Našou prácou je bezpečne a bez závad prepraviť všetky vlaky na sieti ŽSR. Okrem toho každý z nás vykonáva nariadené práce, ktoré priamo nesúvisia s výkonom dopravnej služby. Nie je našou vinou, že zamestnávateľ nedokáže zabezpečiť dostatočné výkony. My musíme byť vždy pripravení zvládnuť akúkoľvek situáciu.
Sú kladené vysoké nároky na našu odbornú prípravu, zdravotnú a psychickú spôsobilosť. Po desiatkach rokov odpracovaných v nepretržitej prevádzke, nás môžu postihnúť zdravotné problémy. Pri strate zdravotnej a psychickej spôsobilosti nemáme žiadne sociálne istoty. Neberie sa absolútne do úvahy počet rokov odpracovaných v nepretržitej prevádzke, senzorická a najmä psychická záťaž.
Pre porovnanie. Dôvodom zaradenia hasičov a záchranárov pod dikciu Zákona 328/2002 Z. z. bolo:
„…. osobitné nároky, ktorých plnenie sa s pribúdaním fyzického veku zhoršuje. Záchranár by nemal mať obavy, že pri prípadnom poškodení zdravia, ktoré nemusí byť ani služobným úrazom ani chorobou z povolania, sa zníži životná úroveň jeho samotného či jeho rodiny … „
ŽSR ako zamestnávateľ v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. a § 5, ods. 1, Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR, číslo 452/2007 Z. z., sú povinné zabezpečiť hodnotenie psychickej a senzorickej záťaže.
§ 5
Postup pri hodnotení psychickej
pracovnej záťaže
(1) Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže zabezpečuje zamestnávateľ2) prostredníctvom
a) lekára pracovnej zdravotnej služby3) so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo alebo
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a
toxikológia, alebo služby zdravia pri práci,
b) iného zdravotníckeho pracovníka v tíme pracovnej zdravotnej služby, 3) ktorým je psychológ
s praxou najmenej tri roky v odbore pracovná a organizačná psychológia alebo preventívne
pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo klinické pracovné lekárstvo a toxikológia.

Určite si pamätáte dotazníky, ktoré sme museli vypĺňať. Boli súčasťou hodnotenia, ale po výsledkoch skríningu jednoducho nie sú, akoby sa zľahla zem. Trochu trápne pôsobila potom výhovorka – „Nevieme o ničom“ – od zodpovedných zástupcov zamestnávateľa na sneme OAVD vo Zvolene. Domnievam sa, že nastal najvyšší čas začať sa pýtať zamestnávateľa na výsledky skríningu. V hre je totiž zaradenie profesie výpravca v zmysle Nariadenia vlády číslo 357/2006 Z. z. do kategórie 3, a z toho plynúcimi nákladmi a povinnosťami zamestnávateľa, ale aj právami zamestnancov.
Nechceme aby sme po 15 rokoch práce mohli dostať výsluhový dôchodok, odchodné a iné pôžitky, ako majú preferované skupiny zamestnancov v zmysle zákona 328/2002 Z.z. Stačilo by nám aj to, aby sme mali po odpracovaných minimálne 30 rokoch v turnuse aspoň možnosť odísť do predčasného dôchodku vo veku 55 rokov, vzhľadom na „…. osobitné nároky, ktorých plnenie sa s pribúdaním fyzického veku zhoršuje. Výpravca by nemal mať obavy, že pri prípadnom poškodení zdravia, ktoré nemusí byť ani služobným úrazom ani chorobou z povolania, sa zníži životná úroveň jeho samotného či jeho rodiny …“
Kolegyne a kolegovia, vyzývam vás, aj tých, ktorí nie ste členmi OAVD, vyjadrite svoj názor na danú problematiku. Je najvyšší čas osloviť v tejto veci kompetentných – zamestnávateľa, zákonodarcov, príslušné ministerstvá. Pokiaľ budeme mlčať a trpieť, niekomu to bude vyhovovať. Nám však určite nie.
Osobitne ďakujem JK za doplnenie tohto príspevku.

Admin

11 reakcií

 • Ešte pre dofo: DDP Stabilita zatiaľ nebola predaná. Materiál na odpredaj bol ŽSR spracovaný, odsúhlasený Správnou radou a postúpený na ministerstvo. O odpredaji musí na základe zákona rozhodnúť vláda. Takéto rozhodnutie do dnešného dňa nie je.

   
 • Pre dofo :Samozrejme máš pravdu, samotná OAVD nie je partnerom pre ministerstvo a preto bol založený ZOOŽ ktorého členom je aj OAVD. Poslaním a hlavným cieľom je práve dostať sa na rokovania až na úroveň ministerstva. Sú začaté rokovania aby sa naplnili ciele a úlohy
  ZOOŽ. K 36 hod. pracovnému času . Na základe Protokolu z Kolektívneho vyjednávania
  bude v priebehu roku 2010 vytvorená Pracovná komisia na úrovni GR za účasti OC na riešenie 36 hod. pracovného času a zaraďovania do Tarifných tried pre funkciu výpravca. Na poslednom KV sa OC dohodli na zriadení vlastnej komisie, ktorej úlohou bude stanoviť spoločný postup pri jednaní so zamestnávateľom. Práve dnes budem posielať pozvánky na prvé stretnutie pracovnej komisie OC, na ktorom bude určené smerovanie a kritériá na vyriešenie tejto problematiky. Snahou OAVD je, vyriešiť túto úlohu. Chceme podmienky, ktoré nebudú každý rok meniť Tarifné triedy a Pracovný čas výpravcu, hlavne nie z dôvodov
  ktoré nedokážeme žiadnym spôsobom ovplyvniť.

   
 • Kolegyne a kolegovia dovolím si odprezentovať svoj názor k tejto téme a začnem od konca .Podľa mňa skorší odchod do dôchodku je téma síce veľmi pekná ,ale samotná OAVD nie ja partnerom na vyjednavanie s MPaSV a teraz tak ako povedal nie jeden klasik „nie je politická vôľa“ ale určite k tejto téme je potrebné sa vrátiť až bude vhodnejší čas možno v jeseni po voľbách .Ale teraz k téme 36-ky. je najvyšší čas definitívne poriešiť tento problém a dať aj zamestnavateľovi na vedomie že má partnera ktorého musí začať brať seriozne a vážne.Určite to nedosiahneme spôsobom ktorý je teraz prezentovaný na tejto stránke kde nad konštruktívnými názormi prevláda osočovania a antipatie.Dovolím si navrhnuť učite kroky ktoré by to celé mohlo posunuť ďalej.Vedenie OAVD by malo požiadať oficialným listom OZŽ o vyjadrenie postoja a podpory veď aj v OZŽ je ešte dosť našich kolegov ( hoci neviem čo ich tam drží?).Týmto krokom sa uístime či „krasorečník z oož a jeho krásne kvetnate reči ,ktoré si môžeme prečitať v ich periodiku každe dva týždne v stlpčeku na pravej stane “ myslia vážne alebo je to tak že reči sú reči a „skutek utek“.Ďalej to info k 36-ke dať na každe pracovisko v celej ŽSR (zabezpečiť to cez vedúcich uzlov a aj cez iniciatvných kolegov )a požiadať o vyjadrenie stanoviska a podpory podpisom.2035 podpisov t.j.približne stav výpravcov ,určite bude mať nejakú váhu pri rokovaniach.A určite prekonzultovať problem aj právnikom a pri dobrých argumentoch možno zvažovať aj riešenie právnou cestou veď náš právny poriadok poskytuje určite možnosti.Samozrejme, že nebudem ich tu písať lebo asi nie je pragmatické odkryvať karty a tromfy na začiatku „hry“. Odkaz pre naj.naj. kritikov Určite dam za pravdu tým čo ktitizujú ,lebo OAVD v poslednom čase t.j. za predchádzajúceho vedenia neurobilo tohto až tak veľa na čo by mohlo byť hrdé a preto sa nemôžeme diviť odlivu členov a tým čo ostali ich znechuteniu.Ale riaďme sa heslom -čo nás nezabije tak nech nás posilni-.Donuťme a pomôžme terajšiemu vedeniu lebo tým pomôžeme aj sebe.Donuťme ich pracovať prehliadne a tým myslím aby nás objektívne informovali o svojich krokoch pri jednaniach s partnermi a ako inšpirácia nech vám páni z vedenia posluží www. stránka FSSR .A to preto aby všetci videli kto bojuje za svojich a kto iba proklamuje ochranu práv zamestnancov.P.S . odkaz pre vedenie čakám na fundovane vyjadrenie k problému STABILITA .

   
 • pre havel:
  len čím viacej takýchto ako Ty.
  A ver, že Vás poznám. Čakajúcich, kto im to vybojuje. A ešte provokujúcich, že aj tak je to málo, čo sa dohodlo. Si spokojný, že máš: menej odpracovaných hodín ako pripúšťa Zákonník práce (ZP)
  trojročný platový postup
  dodatkovú dovolenku
  režinku
  zvýšenie platu za nadčas vyššie ako ukladá ZP
  prémie
  odstupné
  odmeny a pod.
  Máš ?
  Tak drž hubu a krok. Ty si sa o nič nepričinil. Tebe sme to dali My, darom. My všetci, ktorým nie je veľa 3,32 eura mesačne, za istotu, že by sme nemali nič, keby odbory neboli.
  To raz sa náš zamestnávateľ zobudil a vraví: znížme odpracované hodiny, zvýšme platy, zaplaťme im dodatkové, dajme odstupné.
  Manželka pracuje pre veľkú firmu s celoslovenskou pôsobnosťou. Žiadne odbory nemajú. Plat do 400 euro – zvyšovanie žiadne. Norma hodín len na papieri – keď si urobíš robotu, môžeš ísť. Prémie – takú položku ich výplatná páska nepozná. Chceš prestávku na jedlo, cigaretu – odcvikni si, potom si to nadrobíš. Odstupné – ešte ho nikomu nedali. Hneď ako dávaš výpoveď, dostaneš žltú kartu, za čokľvek a o pár dní dávajú výpoveď oni Tebe za ,,Hrubé porušenie ZP´´.
  To by bolo pre Vás ako si Ty.
  Ty chceš 36-tky. Jeden od nás má rok do dôchodku, ten chce odchodné aj odstupné. Ďalší dodatkovú. Ďalší dvojnásobný plat. Stále sa na to vypytujú nášho viceprezidenta a potom vraj vstúpia. Vieš čo Vás spája. Nie ste členmi žiadnych odborov a mozog len vypĺňa hlavu.
  Máte len natrčené ruky a čakáte čo Vám do nich spadne.
  To čo trepeš za voloviny, že zamestnávateľovi vyhovujú odbory, čo aj rozbité a s nízkou členskou základňou. To taký ako Ty mu vyhovujú.
  Teľce, čo nič nepýtajú a nepoznajú ani ZP ani kol. zmluvu, ani iné súvisiace zákony. Potom by si videl rozdiel.
  Dal si si záväzok, že vstúpiš …, ak vybojuje. Kto? My? A môžeme ešte niečo pre Teba urobiť? Aby si bol spokojný. Nechceš aj vyšší plat? Nech tam nechodíme na dvakrát.
  Dúfam, že sa Ťa raz Tvoje deti opýtajú: a čo si robil Ty, keď Vám brali toto aj tamto? Necítiš sa trápne? Lebo zamestávateľ ten nedáva. On berie. Berie Ti život, zdravie, slobodu. To on Ťa núti nemať soboty, nedele, sviatky, bieť, keď máš spať, drieť aj keď už nechceš. A za smiešnych 600 euro. To čo máme, to sme si vybojovali. Škoda, Že aj pre takých ako si Ty. Lebo to stačilo. Ty k nám nevstupuj!
  A láskavo nevstupuj ani do tejto diskusie. My tu hovoríme o tom ako to urobiť, nie o tom či to urobiť.
  P.S.1: zamestnávateľ chce 36-tky zrušiť, my sa ich snažíme zachovať,
  musíš sa naučiť aj čítať
  P.S.2: vulgarizmy som vymazal

   
 • Hospodárska kríza, následne dopad hospodárskej krízi., o 20 % sa zvýšilo množstvo ľudí na hranici platovej neschopnosti, rozpočty vo väčšine členských krajín EU sú v biednom stave, Európska komisia v zmluve o stabilite Eura povoľuje deficit utrácania peňazí iba 3 percentá HDP, čo v tomto roku prekročí minimálne 15 krajín Eurozóny, Grécko sa rúti dole neuveriteľnou rýchlosťou……..a pod.
  a my vybojujeme všetkým výpravcom 36 – hodinový pracovný týždeň. Držím palce ! ! !

   
 • Nechcel som, ale musím! Ak menuješ „odborové organizácie“ – napíš rovno GR OZŽ. Neurážaj ostatných funkcionárov, ktorí toto robia ZA SVOJE PENIAZE A VO SVOJOM VOĽNE !!!!! Robil som 20 rokov predsedu základnej organizácie, takže na rozdiel od teba viem veľmi dobre, čo píšem. Len mi je ľúto strateného času a peňazí, o ktoré som okradol svoju rodinu kvôli takým indivíduám ako ty.
  A ešte niečo. Ak nevieš, čo odbory na železnici vydobili pre zamestnancov, otvor si Zákon 311/2001 Z. z. (volá sa to Zákonník práce)a porovnaj s Kolektívnou zmluvou a inými vnútornými predpismi ŽSR. Ak neprídeš na to, v čom je rozdiel, je mi ťa ľúto. Potom som mal asi pravdu o tom meraní IQ. Viac polemizovať nemienim.
  Jeden múdry kedysi povedal: „Nikdy sa nehádaj s hlupákom – klesneš tým na jeho úroveň…“ A ja to nemusím….

   
 • Poviem to zrozumiteľnejšie, kolegovia. Máme tu veľké množstvo „Odborových organizácii“, komu to vyhovuje? Áno, vyhovuje to zamestnávateľovi
  a odborovým „funkcionárom“. Zamestnávateľovi preto, že na rozdrobené, nejednotné a zdecimované „Odborové organizácie“ si môže dovoliť všetko.
  Odborovým „funkcionárom“, to vyhovuje tak isto. Pod rúškom obhajoby záujmov, jednotlivých povolaní na železnici zakladali „Odborové organizácie“
  ako huby po daždi. Títo „funkcionári“ si len napĺňajú osobné ambície a často končia na druhej strane barikády, že áno, vieme o čom hovoríme…
  Dokonca aj dnes, keď máme 8-9 „Odborových organizácii“ (neviem presne, lebo sprostostiam sa nevenujem), nám predkladajú návrhy na ich zastrešenie,
  napr. pod názvom Zväz odborových organizácií v železničnej doprave. Navrhujem ešte založiť Asociáciu zväzov v žel. doprave, potom aj Kartel
  zväzov a asociácií odborových organizácii v žel. doprave. Následne zvoliť Prezidentov a tajomníkov, ich zástupcov, oblastné a regionálne rady,
  a na záver nájsť železničiarov na platenie príspevkov. Neviem, aké zvláštne výhody vybojovali „Odborové organizácie“ pre jednotlivé povolania
  na železnici, pre zamestnávateľa sme len čísla v jednom vreci. Prečo nám „funkcionári“ nepoviete, presné údaje o počte zamestnancov na železnici,
  o počte členov v jednotlivých „Odborových organizáciách“? Vedeli by sme aké masy stoja za Vami? Ja nebudem robiť nikomu štatistu,
  v jeho „Odborových organizáciách“, ani ako radový člen, ani ako „funkcionár“. Na moju škodu, chýbajú mi predpoklady: mám slabý žalúdok a
  neohybnú chrbtovú kosť. Viac nič nekomentujem, lebo zamestnávateľ si určite mädlí ruky nad tým, ako sa tu „dole“ navzájom …

   
 • To Havel: (ale aj pre iných podobných)….. Vieš kolega, nie ti je tak trochu „divne“ z tých tvojich postojov a očakávaní?! Čakať, že ti niečo padne do otvorenej huby a bez vlastného pričinenia – na to treba naozaj dobrý žalúdok a nemať oči. Uvedom si jedno: Odborovú organizáciu, tvorí každý jeden člen, bez rozdielu, či je radový (napr. ja) alebo funkcionár. Ten radový, okrem platenia príspevkov, je na to, aby tlačil na funkcionára a aby funkcionár mohol ukázať zamestnávateľovi – „Toľko členov je za mnou, páni!!!“ No a potom je tu na druhej strane banda parazitov, ktorí sa priživujú na tých pár ľuďoch, ktorí márnia čas a peniaze žiaľ aj za nich – v ich prospech. Či je to už z bezočivej vypočítavost alebo preto, že ich IQ je merateľné len teplomerom niekde okolo bodu mrazu ???…….

   
 • plne podporujem ,je otázne či by to prešlo ale malo by sa nato tlačit ,prvy krok je asi ale naozaj 36 hodinovy tyžden pre nás všetkych ,ak sa to nedokáže tak možme zabudnut na dalšie vyhody ,bola by to vec ktorá by vedela presvedčit možno všetkych aby sme sa postavili za svoje lepšie postavenie .bolo by super ak by to mohlo byt reálne ale naozaj tažko sa mi predstavuje že si vedenie žsr povie ,no konečne teraz sme pochopili že ste turnusáci máme na vás velké nároky tak teraz vám priznáme trochu lepšie podmienky. ved ked na kolektivnom vždy chcu preradovat stanice do 37,5 hod tyždna tak mi pripada že skor nám chcu podmienky zhoršovat .je to predsa len radikalna zmena a ked nechcu ani čiastkovo moc ustupovat tak asi tažko budu suhlasit s tymto .predpokladam že by sme to mohli dosiahnut iba ak by sme sa vedeli dohodnut s federaciou strojvodcov so zavazkom že po trebars neuspešnych rokovaniach by sme mohli aj radikalnejsie pritlacit ,času do dalšieho kolektivneho je relativne dost .každopadne musí sa to urobit trochu sofistifikovanejšie ako autodopravcovia.ale to predbieham možno som len skeptický najviac ma štve v časoch ked sestričky ,zdravotnici , štatny zamestnanci ,colníci mali radikálne požiadavky 10-20 percentne zvyšenia sme sa my chovali seriozne a ocení to zamestnavatel ? ps .havel zdravím ta , myslím si že je jasne že oavd može pritlačit iba v tom prípade ak bude mat čo najviac členov ,lenže stat sa členom iba potom ak oavd niečo velké vybojuje ,čo samozrejme nemože bez členov je tak trochu HLAVA 22 .ale v pohode je to tvoj nazor .

   
 • Priatelia, pozdravujem Vás!
  Dobré myšlienky, so všetkým sa dá súhlasiť, ale ja im neverím. Je to napísané len pre povzbudenie publika, prezentovať, že „Odborové organizácie“ niečo robia. To je tak, keď má niekto viac, chce ešte viac. Ja nie som členom žiadnej „Odborovej organizácie“, nemám ani 36 h. prac. týždeň a nejaký predčasný dôchodok? To sú len sny… Dal som si pred časom záväzok, ak „Odborová organizácia“ vybojuje 36 h. pre všetkých výpravcov, vstúpim do OAVD. Pre mňa, by už to bol úspech. Bol som členom tejto organizácie, asi dva roky, potom som pochopil, o čo ide „Odborovým organizáciám“. Sledujem to kolegovia, sledujem…

   
 • OK,rado sa stalo… 🙂 Len aby to nešlo niekam do stratena…