KZ na rok 2012

Ešte dore že je tu OZŽ, vďaka nim vieme čo sa na Kolektívnom vyjednávanií včera dialo. Článok prebratý z Hospod.novín

Rozhovor. Predseda Odborového združenia železničiarov František Petroci pre HN.
Železničiari chcú zvýšiť platy o deväť percent

Ak neprejde štátny rozpočet, hrozí, že vláda si nebude plniť záväzky voči železniciam. Šetriace opatrenia by tak boli zbytočné a ich výsledok nulový, tvrdí Petroci.

Odborový zväz železničiarov včera rokoval so Železnicami Slovenskej republiky. Dohodli ste sa na zvyšovaní platov?
Dnes išlo len o prvé oficiálne rokovanie. Jedným z bodov bol aj nárast platov. Dohodli sme sa, že v ďalšom kolektívnom vyjednávaní budeme pokračovať o týždeň.

O koľko a odkedy by teda mali ísť hore platy?
Kolektívnu zmluvu chceme dohodnúť od začiatku budúceho roka. Zamestnávateľ navrhuje zvýšenie miezd o 2 percentá, pričom my chceme o 9 percent. Verím, že sa dohodneme na kompromise.

Aký kompromis by ste boli ochotní akceptovať?
O konkrétnostiach zatiaľ hovoriť nechcem.

Vláda začiatkom roka prijala ozdravný plán. Tento rok sa má zo všetkých železničných spoločností prepustiť takmer 4-tisíc ľudí. Ste spokojný s tým, ako sa štát o týchto ľudí postaral?
Celý sektor rešpektoval dôvody, ktoré boli v rámci revitalizácie prijaté za predpokladu, že štát si bude plniť svoje záväzky. Tie sa však nenaplnili. Nezrealizoval sa proces rekvalifikačných kurzov.

Aké informácie máte v súvislosti s prepustenými železničiarmi?
Žiadne konkrétne informácie nemáme. Je to individuálne. Viem ich len z pohľadu čísel. Tie sú dosť dramatické z pohľadu prepúšťania. Sú však iné z pohľadu evidencie na úradoch práce a iné z pohľadu prepustenia ľudí. Dôvodom zrejme je, že časť z nich išla do predčasného dôchodku či PN-ku.

Vláda argumentovala tým, že železnice majú fungovať efektívne. Podarilo sa to?
Už existujú náznaky, že firmy tak už fungujú. Prejavujú sa napríklad v procese obstarávania, kde sa robia napríklad elektronické aukcie. Samozrejme, nepôjde to zo dňa na deň. Ak si štát bude plniť svoje záväzky, konsolidácia firiem môže trvať dva až tri roky.

Čo môže lepšie fungovanie firiem ohroziť?
Dnes je veľmi limitujúce schválenie štátneho rozpočtu (jeho súčasťou je zvýšenie výdavkov na železnice, pozn. HN). Ak ten nebude prijatý, konsolidačný plán bol zbytočným mrhaním času a efekt bude nulový, keďže ostanú len prepustení zamestnanci. Tí tak stratia akúkoľvek dôveru na ďalšiu konsolidáciu železničných firiem.

 

2 reakcie

  • A ak aj vie, tak to bude interná smernica, ktorú nemožno zverejniť. Ľuboš

     
  • 9%??? Hm??? Aspoň že niekto niečo vie keď to nevie OAVD