Milý pán prezident OAVD.

Chcel by som Ťa touto cestou poprosiť o vyjadrenie, či Tvoje emailové adresy uvedené na stránkach OAVD sú len na to , aby tu boli uvedené alebo na to, aby sme Ťa na ne mohli kontaktovať? Je to už nejaká doba, čo som Ťa oslovil a od Teba neprišla ani čiarka. Neviem či máš dovolenku, či si chorý alebo nemáš momentálne prístup ku svojim emailovým schránkam.
Oslovil som Ťa ohľadne kolektívneho vyjednávania, či funguje tým ľudí, ako si sľúbil, ktorý sa pripravuje na KV a aké máte konkrétne požiadavky na zamestnávateľa vrámci KV. Ako člen OAVD chcem byť informovaný a dúfam, že mám na to právo. Ak sa mýlim, daj mi prosím Ťa vedieť. Spozdravom Ľuboš.

 

25 reakcií

 • http://www.youtube.com/watch?v=y2tpUIMvv0Q
  Povinné počúvanie(tzv. náčuv)

   
 • ZABUDOL VÔL, ŽE TEĽAŤOM BOL!

   
 • Prajem pekný deň. Chcel by som sa Vás kolegov spýtať, či viete niečo o návrhu, ktorý by znížil, resp. zrušil prémie pre mladších kolegov, čiže o koľko sa zvýšila niekomu tarifná mzda začiatkom roka (čiže napr. z časového pásma číslo 4 do časového pásma čísla 10), o toľko bude mať menej prémií. Napr. komu sa zvýšila mzda o 50 Eur a v príslušný mesiac budú len 30 Eurové prémie, tak nedostane nič, ale keď budú 70 Eurové prémie, tak dostane 20 Eur. Počuli ste o tom? Videl som ten návrh na vlastné oči, neviem, či to prejde … Dúfam, že nie.

   
 • Jozef nazdar. Uhorková sezóna? Asi dosť dlhá….

   
 • Chcem sa opýtať,či už niekto kontaktoval príslušné miesta ohľadom horúčavy dopravných miestnostiach.
  Kompetentný držte sa tej 94 bodovej KZ, keď zatiaľ to vychádza len v tých jednotných platoch.
  http://www.aktuality.sk/clanok/209858/expertka-radi-na-co-mate-pravo-ak-pracujete-v-horucave/

   
 • Dňa 17.5. 2012 sa na GR-ŽSR uskutočnilo hodnotenie odmeňovania, podľa nových pravidiel (KZ 2012). Myslíš si pán prezident, že členská základňa by nemala byť informovaná ? Ak si to myslíš, tak si na omyle! Sú tam veľmi interesantné údaje a hlavne za OR KE, kde je konštatované, že dosť zaostávajú priemerné mzdy za ostatnými OR. To čo sa snažíte obhajovať a hlavne po podpise KZ ste obhajovali nejako padá „ako domček z kariet“. Otázku prémii len spomeniem, ale trápi má prečo asi niektoré OR sa bránia podrobnejšej analýze najmä pokiaľ sa jedná o prideľovanie prémii. Ale Teba a Tvoju suitu to asi netrápi. Možno máš na to všetko objektívne dôvody t.j. odišla persona, ktorá za teba robila infa OAVD a Tvoja pracovná vyťaženosť Ti neumožňuje plniť si primárne povinnosti t.j. včas a objektívne informovať členov. Nežiadam odpoveď, dám si ju sám. Uváž či to nebude lepšie späť pod červenou čapicou, aby ste všetci,ktorí ste zodpovedný za smerovanie OAVD nenosili biľag “ Hrobári“.

   
 • Zlá informácia Efendi. Tie praktiky začali po nástupe pána Chovanca . Len je na zamyslenie pre všetkých či sú stále slepý.

   
 • Len mám obavu z toho, že praktiky, ktoré boli v OZŽ a pre ktoré som odtiaľ odišiel, začínajú fungovať aj v OAVD.

   
 • Od 22.novembra 2011 mám novú informáciu – bola podpísaná nová KZ. Je 22.jún 2012 a to je jediná informácia, ktorú mám. Za tých tri a pol eura mesačne toho viem až priveľa. Ešte šťastie že nie som členom OZŽ, lebo by ma informácie stáli 1% môjho príjmu. Ale aspoň by som ich mal.

   
 • Nerobte paniku, všetko funguje ako má, OAVD nezaniklo, príspevky plaťte ďalej, príp. navrhnite ich zvýšenie,
  naverbujte aj ďalších lebo členská základňa je slabá, miesto mám už sľúbené
  po vzore mojich predchodcov. S úctou Váš prezident…

   
 • Aj ja som neinformovaný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   
 • Dorý deň pán prezident? Ja mám len jednu otázočku. OAVD ešte funguje? Okrem toho, že my strhávajú členské príspevky nič o OAVD v momentálnej situácií neviem….
  Ospravedlňujem sa ak som len sám neinformovaný……

   
 • V krátkom čase sa budú konať voľby zástupcu kolektívu zamestnancov do Správnej rady ŽSR. Kandidáti za OC sú z OZŽ a FPP. Prečo aj OAVD nemá svojho kandidáta, alebo je postačujúce, že máme zástupcu v ústrednej volebnej komisii?. Kto vie, odpovie? Donedávna sme iba konštatovali ,že jedná OC má v SR troch zástupcov, a teraz keď bola možnosť kandidovať tak sa to nevyužilo! Alebo pán prezident je niečo za tým niečo iné?

   
 • Feri, DF ma ani nenapadlo rušiť. A čo sa týka tvojho príspevku aj keď sa naše názory v niektorých veciach rozchádzajú vidím, že môj dopadol na úrodnú pôdu. Hneď sú tu 4 body s ktorými s malými modifikáciami môžem len súhlasiť. To je ten tlak zdola a nielen prázdne tliapanie na stránke.
  Efendi vdaka za upozornenie uz som to opravil a vidis sam,ze aj u teba v tomto pripade nastal preklep 🙂

   
 • Ahoj LACO, pán predseda RADY OAVD.
  V prvom rade k Tvojmu príspevku iba toľko, že nesúhlasím s Tebou, že odmietaš reagovať na príspevky anonymov, ktoré sa skrývajú za rozličné nicky. Na DF sa pravidelne opakuje tak do desať pisateľov príspevkov a určite vieš tých nickov identifikovať, snáď sa nájde jeden-dvaja, ktorý sú pre Teba neznámy /napr.SULO/ a zvyšok nie sú neznámy, buď ich poznáš osobne alebo aspoň podľa priezviska. To, že niekto má problém zverejniť svoju identitu mu netreba zazlievať. Doba je ťažká. Pisatelia príspevkov sa „nenavážajú“ do prezidenta, len legitímnym spôsobom požadujú informácie, na ktoré majú nárok a je povinnosťou vedenia OAVD im tieto informácie poskytovať. Dovolím si zacitovať zo Stanov OAVD čl. 2 :OAVD PLNÍ SVOJE ÚLOHY najmä tým, že: písm. c/ … vyžaduje od zamestnávateľa plnú informovanosť a VČAS informuje členskú základňu o odborárskych veciach. , písm. e/: umožňuje svojím členom podieľať sa na riešení a kontrole odborárskeho života a vyjadrovať sa k zásadným otázkam odborárskej činnosti. Takže pisatelia len žiadajú to na čo majú právo podľa stanov, a čo je povinnosťou vedenia OAVD. Veď čl. 7 písm.d/ nám dáva právo „ vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov OAVD“. Akú formu si zvolia či je to cez zástupcu, priamo, písomne, telefonický, alebo na DF je len na ich rozhodnutí. No aby som nepísal iba o právach /tak ako v našom štáte jedna minoritná skupina/ členovia OAVD majú aj povinnosti, jednou z nich je podľa čl.7.2 písm.c/ : platiť členské príspevky. Keby si radový členovia plnili povinnosti tak, ako si niektoré povinnosti plní vedenie ,určite vieš , že by to nebolo dobré.
  No vrátim sa k merítu veci: Píšeš „bolo by vhodné aby prezident viac reagoval na podnety členskej základne, a čuduješ sa , že až tak veľmi neatakujú Teba“. Nie, že by bolo vhodné ale je povinnosťou reagovať na podnety a podávať včas informácie členskej základni. Ak to tak nie je , potom si niekto neplní svoje povinnosti podľa stanov OAVD. To, že neatakujú predsedu Rady OAVD, je pravdepodobne aj neznalosťou stanov. Veď predseda Rady OAVD má dosť veľké kompetencie, a jeho funkcia je vykonná , funkcia prezidenta by mala byť viac menej reprezentatívna.
  Na margo KV o KZ si dovolím poznámku, tím kolektívnych vyjednávačov určite nedelegovala členská základňa, teda nebol kreovaný zdola, ale vedením OAVD resp. Rep.radou. Tam niekde treba hľadať chybu. Mám s tým osobnú skúsenosť. Tak ako Elena L. nazvala čas po 25. máji tzv. povojnové roky sa ŠV OAVD zúčastnil 5-tich rokovaní s vedením ŽSR na rôznych urovniach a účasť členov ŠV bola tiež zhruba 50%. Niekedy sú za tým objektívne dôvody, ale niekedy aj niečo iné, no to už je o svedomí.
  To, že si založil túto stránku , všetka česť a vďaka a k tomu ju prevádzkuješ bezodplatne /možno niekedy aj za svoje „ vlastné“ o voľnom čase ktorý tomu venuješ/ možno niektorí ani netušia. No na druhej strane , určite si si bol vedomý, že na stránke nebudú iba príspevky ľúbivé , také ktoré sa pačia. Pre dobro veci je dobré, že sú na stránke negatívne a kritické príspevky. Veď nenadarmo sa hovorí, že „čo nás nezabije, to nás posilní“. Je doba internetu a elektronickej komunikácie, nemožno sa odvolávať na doby minulé, ale prispôsobovať sa novým časom. Teraz je kopa informácii online, lebo technika 21. storočia v ktorom žijeme nám to umožňuje. Určite členovia OAVD nepožadujú informácie online, no keď výstupy z rokovaní napr. z KV o KZ nie sú dostupné niekoľko týždňov alebo vôbec , tak potom sú reakcie na DF také aké sú.
  Vždy sa dovolávaš podnetov na stránke, tak si dovolím prezentovať jeden ohľadom informovanosti.
  1. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE : do troch dní od KV zverejniť krátku informáciu z rokovania, s dátumom kedy sa konalo, menovite účasť vyjednávačov za OAVD a heslovite priebeh rokovaní.
  2. REP.RADA : nenavrhujem zverejniť zápisnicu, ale miesto, dátum, počet prítomných členov RR za jednotlivé regióny a úlohy aké RR prijala do ďalšieho obdobia. /termín zverejnenia trebárs do 7 dní /
  3. REG. RADA : Zaviazať /poveriť/ viceprezidentov OAVD, aby tak isto z rokovania reg. rady zverejnili krátku informáciu a dátum konania, počet prítomných vedúcich uzlov /ramien/ a prijaté úlohy do najbližšej reg. rady. /termín do 7 dní /.
  4. PREZIDENT OAVD : Mesačne pozadu zverejniť všetky rokovania s vedením ŽSR na všetkých úrovniach, rokovania s ostatnými OC v rámci ŽSR, prípadne rokovania s medzinárodnými OC pôsobiacimi v železničnom sektore.
  Ostáva mi len veriť, že moje podnety prispejú k lepšej informovanosti členskej základne a lepšej práci volených zástupcov OAVD. Alebo má napadá ešte jedno kacírske riešenie, ísť po vzore OZŹ a zrušiť diskusné fórum a bude pokoj.
  P.S. Laco, som presvedčený, že web stránka OAVD aj s DF je Tvoja srdcová záležitosť „Tvoje dieťa“. A každý dobrý rodič chráni svoje dieťa v dobrom aj zlom. S pozdravom Fero.

   
 • Súhlasím s Tebou Laco, že tlak a pripomienky majú ísť na vedenie OAVD z členskej základni, lenže naozaj, dajte si ruku na srdce: sú členovia OAVD dostaočne informovaný o činosti OAVD? Kedy a k čomu majú dávať pripomienky? Teraz odpíšeš, že je to záležitosť regiónov, že návrhy a pripomienky adresované Vám z regiónov sa riešia a pod. Lenže keď to nefunguje na regiónoch ako to potom môže fungovať tam hore??? (ČESŤ VÝNIMKÁM AKO JE ZVOLEN)Je tu diskusia na výpovede ale nevieme stanovisko OAVD…..

   
 • Milý Laco, môj príspevok som dal sem, aby so mohol iným spôsobom(ako emailom) kontaktovať prezidenta. A zabralo to – aj bez telefonátu. Za to som Jozefovi poďakoval. To ako prezident využíva svoj prac. čas, viem, lebo sám som s ním o tom(a nie len o tom) niekoĺko krát hovoril. Príspevok nebol kritika, ale prosba o komunikáciu(je to napísané hneď v prvej vete).
  Čo sa týka anonymov: nikdy som nemal problém sa podpísať pod to čo, čo si myslím, poviem alebo napíšem. Prezident vie, kto je za nickom Efendi.Laco my dvaja sme spolu pár krát komunikovai cez Facebook, tak si myslím, že vieš, kto vystupuje pod nickom Efendi(je to uvedené pri kontaktnom emaile). Keď Elena dala svoj príspevok na naše stránky(ohľadom uniforiem), ja som naň reagovala a aj sa podpísal.
  Píšeš, že stránka bola vytvorená, citujem: „Túto stránku som založil preto aby sme mohli prezentovať svoje názory a pokúsili sa pohnúť veci vpred“. To je v poriadku. Lenže, keď niekto napísal nejaký návrh, napr.: p. Sebedínsky( a nie je ich tam málo a aj ja som tam jeden napísal) v príspevku:
  http://www.oavd.sk/2010/11/kolektivne-vyjednavanie-kz-zsr-2011/,
  bolo odpísané, že veci ohľadne KV, by sa nemali zverejňovať, aby zamestnáveteľ nevedel čo požadujeme alebo bol dotyčný bol nazvaný utopistom a pod.
  A na koniec malá poznámka, Tvoja funcia v OAVD je Predseda Rady a nie preident rady. Neber to ako kritiku. Viem, že je to preklep. Len aby sme veci uviedli na pravú mieru pre ostatných. Ľuboš.

   
 • Tak vážení, pred časom som napísal, že odmietam reagovať na príspevky anonymov, ktorí sa skrývajú za rozličné nicky a nie sú schopní priznať sa k tomu čo napíšu. Za celú históriu tejto stránky sa našlo len pár ľudí, ktorí sa nebáli podpísať pod to čo napísali. Niektorí sa na moju priamu výzvu na istý čas aj zapojili ale postupom času ich elán mierne vyprchal, keď to na vlastnej koži zažili. Ale na túto kampaň mi nedá nereagovať, aj keď som sa zapovedal. Zopár anonymných pisateľov sa naváža do prezidenta a zabúda na jednu základnú vec. Uznávam , že by bolo vhodné aby prezident viac reagoval na podnety členskej základne a dosť sa čudujem, že až tak veľmi neatakujú aj mňa ako predsedu rady. Ale? Na kolektívnych vyjednávaniach sme spolu s prezidentom vydobyli, že za OAVD sa budú zúčastňovať štyria vyjednávači, viac už ich má len OZŽ. Ostatné OC majú len po dvoch. A realita? Viac menej tam chodíme iba dvaja. Preto by som poprosil kritikov aby sa informovali na priebeh KV aj u svojich regionálnych zástupcov. To po prvé. Zatiaľ som nezaznamenal žiadny konkrétny podnet, či už na KV alebo na prácu OAVD ako takú okrem kritiky. Tlak a podnety musia vychádzať z členskej základne. Ale nie takto a takýmto spôsobom. Dal niekedy niekto a nejakým spôsobom adresne a konkrétne návrh na KV. Túto stránku som založil preto aby sme mohli prezentovať svoje názory a pokúsili sa pohnúť veci vpred. Skúste sa pozrieť na tejto stránke mierne vľavo a zistíte koľko príspevkov je na nej z regiónov. Všetka česť Elenke za to čo spravila pre OAVD aj na úkor svojho zdravia a voľného času.
  Pre tých čo sa skrývajú za nicky: SULO podľa mojich info si už prezidentom bol(nemyslím tým J.Suláčeka z KE)a nespomínam si že v tých časoch bola vôbec nejaká informovanosť o činnosti a o práci prezidenta OAVD. Pred časom som dal prezidentovi návrh na to aby sme na stránke založili niečo také ako denník prezidenta. A myslím si, že dosť ľudí by bolo prekvapených ako prezident využíva svoju pracovnú dobu. Skúšal si Ľuboš niekedy zavolať prezidentovi? Poprosím ťa skús to a možno nebudeš musieť vypisovať na DF takéto veci. Na záver: napísal som to už dosť dávno, admin, lacbona a predseda rady OAVD je zatiaľ tá istá osoba, ktorá sa nebojí prezentovať svoje názory a pod svojím menom. A to by som prosil aj tých všelijakých nickov. A keď sa skutočne boja nech mi napíšu na moju mailovú adresu. Ale ako som už napísal odmietam anonymy. Keď sa nechceš predstaviť mne urob to cez svojho regionálneho zástupcu.

   
 • Presne zdieľam názor s Duvom.

   
 • Rád by som reagoval, ale v skutočnosti nemám načo, lebo okrem príspevkov ElenyL som sa na tejto stránke takmer nič nedozvedel. Všetko sa hrá akosi zákulisne a radový člen má neprekonateľný pocit, že sa nejedná ani tak oňho, ako o jeho členské príspevky. Nechcem tým povedať, že vedenie OAVD nič nerobí, ale informácie sú informácie. A pre mnohých je jedinou informáciou podpis prezidenta pod KZ. Ale presadil niečo, alebo ustúpil? Čo vlastne obhajoval? Pred podpisom je všetko obalené rúškom mlčanlivosti a po podpise sa ani nevie, ako sme na tom.Nehnevajte sa, ale na takú odborovú „hru“ už dnes asi ťažko nájdete členských prispievateľov.

   
 • Ešte na upresnenie: tá „žltá karta“ je za odborársku prácu.

   
 • SULO ,veľmi pekne ďakujem, dobre mi padla tvoja dôvera práve teraz, keď som čerstvá držiteľka „žltej karty“, aj keď ma táto momentálna situácia v OAVD vôbec neteší a radšej by som bola, keby ste chválili prezidenta. No ale na všetko sa nájde riešenie a na mimoriadnu situáciu trebárs zvolanie „Mimoriadneho snemu“. Je to na „Vás“ a budete sa môcť zúčastniť. Tam vám budú musieť odpovedať. Kandidovať sa nechystám, som znechutená z blízkej minulosti a trochu aj z reakcií niektorých kolegov (alebo zavádzačov), ktorí nepochopili ani môj posledný príspevok ako celok.

   
 • Škoda páni kolegovia že máte krátku pamäť pretože na tejto stránke som sa na činnosť prezidenta dopytoval neskutočne-veľa krát. A viete akú som dostal (a nielen tu ale aj e-mailovú)odpoveď??? ŽIADNU!!!! Vždy boli reakcie od ElenyL ktorá aspoň povedala svoj názor. Asi by Vaša Republiková rada už konečne mohla zaujať k tejto otázke zásadný postoj(vyslovenie nedôvery prezidentovi a nahradiť ho ElenouL), pretože prebieha Kolektívne vyjednávanie-vie niekto niečo? postoj OAVD k revitalizácií-vie niekto niečo? upravuje sa dopravná cesta v rámci nového GVD ohľadom zatvárania dopravní kde to dovolí zab.zar vie niekto niečo? Rušenie výpravy vlaku a následný prebytok výpravcov vie niekto niečo? mám ešte spomínať ďalej čo sa tu deje???? Ale asi prezidentov názor je taký: „drž hubu a plať-keď a keď budeš držať hubu ty budem ju držať aj ja!“
  P.S. už len na margo tohto všetkého: ak má členská základňa OAVD takéto predstavy o činnosti prezidenta OAVD rád budem kandidovať na sneme za prezidenta aj ja. Veď za 165 hodín mesačne budem uvoľnený funkcionár, plat mi bude dávať železnica, niečo dostanem od OAVD, budem študovať v rámci pracovného času vysokú školu, nebudem reagovať na príspevky svojich členov, nebudem mať kontrolný orgán nad sebou, voľno a dovolenku si spravím kedy ja budem chcieť a nemusím sa báť že by mi niekto dal ráno fúknuť…….
  A keď už bude niekto niečo odo mňa chcieť poprosím ElenuL tá Vás všetkých poinformuje, vybaví, osloví, zariadi!!!!
  Česť práci pán prezident OAVD.

   
 • … poviem to natvrdo, nefunguje skoro nič a syndróm „vyhorenia“ to nie je iba fráza, ale fakt, že Milý pán prezident OAVD.

   
 • Posielam Ti to aj na obe emailové adresy.