Mobilizácia

Mobilizácia
Dovolte mi milí kolegovia, členovia aj nečlenovia OAVD, aby som Vás týmto príspevkom oslovil. Názov mobilizácia je správny. Nie je to vojnová mobilizácia,je to mobilizácia v myslení ľudí. Nie je to pán námestník ani proti Tebe (aj keď si ma nazval v podtóne hanlivo odborárom). Ja sa za to nehanbím (vždy mi bol bližší kabát, ako košeľa aj to mi raz dávno vytkol), ale treba si uvedomiť, že sme na jednej lodi. Je to mobilizácia proti systému, ktorý sa tu zavádza. Mobilizácia proti znevažovaniu práce všetkých poctivých železničiarov, proti všetkým poplatným novinárom, ktorí nás vykresľujú, ako darmožráčov, prežieračov peňazí daňových poplatníkov a.p.
60% milionárov na Slovensku vzišlo zo železničných spoločností. Tieto peniaze nezarobili všetci svojim umom, ale aj na úkor pracovníkov železníc.
Na stránke ŽSR som sa dočítal, že odmena člena správnej rady je 40% platu gen. riaditeľa. Najväčší odborár je v správnej rade troch žel. spoločností, a aj predsedom najväčšej odborovej centrály v troch žel. spoločnostiach ( po prirátaní aj odborovo neorganizovaných má podľa rozdelenia soc. fondu až 78 % podporu Je to pravda? Ozaj, má táto OC takú podporu zamestnancov?) . Má väčší žalúdok ako my, keď berie odmenu za sedenie v troch správnych radách+základ+% z členských príspevkov? Ja sa pýtam, je to tá pijavica, ktorú spomínal p. minister vo Zvolene? Ak si vstúpi do svedomia, tak by mal odstúpiť. A do pozornosti p. ministra -nevadí Vám , že odborový funkcionár má taký veľký príjem? Nezávidím, ale za odvedenú prácu, je to neadekvátne, aj keď je to v zmysle zákona. Pozrite si rozhovor pre HN

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-50967630-petroci-pre-hn-ak-sa-zvacsi-agonia-ideme-na-barikadu
Dá sa mu veriť?

Kolegom dávam do pozornosti metodický pokyn GR pre aplikáciu zákona č.124. Mali by ste ho mať prilepený niekde na stene v DK. V §12 je , že zamestnanec má
A.právo

1.prerokúvať zo zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia,ak je ohrozený jeho život.

B:povinnosť
-v bode j) oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi, alebo podľa potreby bezp. technikovi., alebo príslušnému inšpektorátu práce tie nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov.

Tak to svoje právo a povinnosť aj uplatňujte. Príležitostí bude dosť, veď sa redukujú miesta, niečo sa istotne nájde. Tak, ako je to uvedené aj v upozornení prezidenta OAVD pre OR KE.
Ako čerstvý 50-tnik, ktorý dvakrát vstúpil do tej istej rieky, Vás prosím , aby ste sa konečne prestali báť. Lojálnosť voči zamestnávateľovi prejavme tým ,že budeme dodržiavať predpisy , nariadenia, metodické pokyny, tak , aby sme nezavdali príčinu na nejakú odvetu zo strany zamestnávateľa. Len tak si nás začne náš zamestnávateľ vážiť. Poukazujte ale aj na chyby zamestnávateľa, tak ako nás vyzval p. minister vo Zvolene. Keď sme nerozhodní, tak sme im akurát na smiech. Takže zmobilizujte sa, či už ste členovia tých alebo oných odborov pôsobiacich na železniciach. Podporme spolu aktivity OAVD v ZOOvŽD.

Tak, ako sme zložili peknú sumu pre E. Baláža .Akcia trvá do konca mája.

Pred pár rokmi mi jeden šikovný železničiar povedal, že príde doba, keď na železnici budú pracovať len biele goliere. Tá doba je už asi tu, lebo v prevádzke sme platení ako gastarbeitri vo vlastnom štáte. Za 30 rokov som vo funkcii výpravcu pochodil už množstvo staníc. V 50-tke človek tak polovično (3/4?) bilancuje. Ale aby človek po toľkých rokoch rozmýšľal, či sa v 15-tich rozhodol správne, keď išiel na dopr. priemyslovku, že v 19-tich nastúpil na štreku a vydržal toľko pri tejto práci – tak niečo sa muselo stať zle. Aký dôchodok nám dajú z týchto našich platov? Vyžijeme, alebo pôjdeme pod most? Ako môže rozmýšľať človek, keď o ňom rozhodujú ľudia, ktorí zo štrekou nemali a ani nemajú nič spoločné? Kto je nadbytočný? Človek uvažuje, či tie soboty , nedele, sviatky , piatky , nočné stáli za to. Tak hlboko sme klesli.

Toto sme chceli v roku 1989? Toto nemôže byť trhové hospodárstvo, a keď, tak len pre niektorých, ktorí si trhli. P. minister hovorí- nevracajme sa do minulosti. Ale to sa nedá .Kto bol kedy stíhaný za rozkradnutie majetku železníc? Za zlé rozhodnutia? Pýtajú sa:“Odborári, kde ste boli?“ Na pracovisku. Len človek nemohol nič robiť. Spomínam si v r. 1993, ked sa delila republika ,som náhodou pri svojej práci zistil, že plošinové vozne, ktoré určené pre ČD , majú v súpise iné čísla ,ako na vozni. Upozornil som telefonicky, že šrotové vozne nie sú šrotové, ale nové a čísla nepasujú. Odpoveď „drž hubu a krok, nestaraj sa, aby…“ Vtedy už sa páni nebáli, tak ako po prevrate. Myslíte si, že po takej skúsenosti má človek chuť na niečo nekalé poukazovať?
Práca železničiara bola vždy vážená. Bol platený za zodpovednosť. Teraz nás platia za dochádzku. Ale zodpovednosť v nás zostala. Bez nej táto práca nejde robiť. Kedy nás znova budú platiť aj za zodpovednosť? Vie p.minister, aký je odpad zamestnancov pri psychotestoch na funkciu výpravca? Asi nie, keď na konci roka chýbalo na štreke 100 výpravcov. A noví pribúdajú pomaly. Ľudia sa nejako do tejto zodpovednej funkcie nehrnú, a ktorí by to chceli robiť, tak na to nemajú, či už po pracovnej alebo psychologickej stránke. Menej výpravcov teraz chýba len preto, že sa rušia trate a vonkajší výpravcovia. Ale dokedy to takto pôjde?

Už len čakám ,kedy niekoho napadne platiť nás len za jazdu vlakov-od prijatia vlaku po odhlášky za ním. V tejto dobe je všetko možné.
Ako je možné, že mzdový priemer zostal zachovaný a pritom platy klesli? Kam išli tie peniaze, keď zamestnancom v prevádzke už 3 roky nie. Aká je priemerná výška platov v prevádzke? Bez zamestnancov GR,OR a.p. Nie priemer za ŽSR. Ten vieme.
V smernici pre kategorizáciu a stanovenie typ. pozícií, pre stanovenie počtu zamestnancov,sa vychádza z denných výkonov za posledných 12 mesiacov. Koľko zamestnancov sa ešte zruší, aby táto smernica bola naplnená, keď výkony stále klesajú ? Kto to bude robiť, až výkony stúpnu a ľudí už nebude? Čaká sa až sa stane nejaká veľká kopa? Existuje predstava, že 3-mesačný kurz stačí? To je možné na vysokozdvižný vozík a nie pre prácu výpravca.
Pre lepšiu komunikáciu medzi zamestnancami a vedením ŽSR navrhujem OAVD, aby tlmočil zamestnávateľovi žiadosť na komunikáciu zamestnávateľa so zamestnancami – urobte fórum na stánke ŽSR ,kde Vám budú zamestnanci klásť otázky (aj anonymné). Nie ako vo Zvolene, kde ich jeden pán triedil, a podkladal len tie,čo sa mu hodili..A odpovede, aby neboli len frázy, ako je zvykom. Vieme, že nespokojnosť medzi ľudmi je veľká.

Nebojte sa kritizovať. Znova Vás vyzývam.“ Podporme spoluprácu odborárov v ZOOvžD.

 

6 reakcií

 • p.JOSE vďaka

   
 • Ohlasy od ľudí na vyhlásený štrajk sú pozitívne. Či už sú to železničiari , alebo aj ľudia mimo štreky. Raz už tá ich arogancia musí skončiť. Dokončime, čo sme začali. Poslednou klapkou je návrh na znižovanie platov pri znížených výkonoch. Mám také ohlasy, že čo OZŽ? Pýtajú sa členovia. Vyzývam týchto, ktorí nám vyjadrujú podporu, aby sa pridali. Nestretol som človeka, ktorý by bol proti. Ideálne by bolo, aby aj zamestnanci, ktorí nemajú službu, prišli na pracovisko podporiť kolegov. Aby bolo vidieť tú masu ľudí. Verím ŠV OAVD.

   
 • nie tak dávno som počul jeden názor,že SLOVENSKO je jedinečné v tom,lebo všetky zmeny ,ktoré sa u nás udiali sa udiali preto,lebo dejiny Slovenska menili iba jednotlivci.Dotyčnému historikovi dejín musím dať za pravdu. Veľmi má teší ,že ešte stále sa nájdu jednotlivci ,ktorý chcú meniť chod dejín Slovenska, nie sú im ľahostajné osudy stoviek zamestnancov a ich rodín.Nerobia to z vidinou nejakého profitu,ale z osobného presvedčenia „robiť svet lepším pre všetkých“ a bez nároku na nejaké spoločenské uznanie a nároku na odmenu.Akurát si môžu vyrobiť problémy. Preto chcem vyzvať všetkých kolegov,zamestnancov a sympazitantov „modrej armády“ podporme kroky tých jednotlivcov,kroky ,ktoré budú na osoh nám všetkým ,celej spoločnosti a našemu drahému Slovensku.

   
 • Ďakujem kolegovi DOFOvi za neskutočne skutočné hodnotenie situácie a musím ešte podotknúť,že určite si z minulosti pamätajú tí,čo pravidelne navštevujú našu stránku,že nie stále sme sa s ním zhodli,ale prizvali sme ho na jednania a sám vidí,že inej cesty niet.Veľmi dobre si prečítajte jeho príspevok.

   
 • Význam plynulého a bezpečného chodu železníc
  Štrajku je lepšie predchádzať načúvaním hlasov nespokojných a hľadať s nimi uspokojivé riešenia, lebo väčšina vyslovených i nevyslovených očakávaní s ním spojených sa nepohybuje iba v rovine rukolapných čísel, ale najmä v rovine ťažko vyčísliteľných hodnôt. Ktorý expert na dopravu, zvlášť železničnú, vie naceniť presnú cenu a prínos pre PRINÚTENIE ODBORNEJ I LAICKEJ VEREJNOSTI K UVEDOMENIU SI VÝZNAMU PLYNULÉHO A BEZPEČNÉHO CHODU ŽELEZNÍC PRE VŠETKÝCH? No musí sa tak stať v situácii pripomínajúcej balansovanie na hrane noža.
  Hlavu v smútku z toho by však nemali mať len železničiari – zamestnanci. Pokiaľ svoje výhrady tlmočia v pokojnej atmosfére, ich hlas akoby sa strácal a zanikal v nepretržitom rytme kolies vlakov uháňajúcich po koľajach. Až keď sa tieto kolesá zastavia, nastane prebudenie sa zodpovedných s aktivitami, z ktorých mnohé nemusia byť celkom „fair play“. Preto význam plynulého a bezpečného chodu železníc spôsobí, že odozva na štrajk z najvyšších miest nebude priaznivá a vysvetľuje to aj všetky tvrdé kroky, ktoré so sebou prinesie. Politici na úrovni samosprávnych krajov, vrcholovej politiky a aj ústavní činitelia štátu sa budú predbiehať vo vyhláseniach o nezodpovednosti a škodlivosti takého postupu. Budú hľadať vinu všade a na každom, len nezačnú od seba, akoby nepoznajúc slovo –sebareflexia. K ním do prvého šíku sa pridajú politicky nominovaní a manipulovaní manažéri železničných spoločností, ktorí si azda ani neuvedomujú, že ich pôsobenie na týchto postoch je obmedzené na nejaký časový úsek, spravidla do najbližších parlamentných volieb. (Ale časopriestor železničnej dopravy je u nás už vyše 160 rokov a ostáva len dúfať, že jej budúcnosť prekoná minulosť). To všetko donesie nespočetné množstvo invektív na radových železničiarov. Na Slovensku je to tak. Keď akákoľvek profesijná skupina začne hovoriť o svojich problémoch a požiadavkách, hneď sa proti nej rozpúta celospoločenská a mediálna kampaň postavená na ľudskej závisti, hlúposti, demagógii a pokrivenom chápaní spravodlivosti. Veď na Slovensku stále platí: „Nikto sa nemôže mať lepšie ako ja“.
  Štrajk nie je najlepší prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa, no pri zlyhaní komunikácie, nerešpektovaní požiadaviek, právnych noriem a zahmlievaní skutočností sa javí ako jediný. Preto sa skúsme z toho všetci poučiť a uvažujme, či to musí zájsť až tak ďaleko. P.S.Ale asi musí,inej cesty už niet.

   
 • Myslíte ,že je ešte na čo čakať? Sľubujú od 1.6. jednania o platoch. Budú,ale myslíte že v náš prospech? V druhom kole chcú prepustiť zo ŽSR OR Košice z prevádzky 206 zamestnancov,stanice už beztak zívajú prázdnotou a onedlho pribudnú ďalší „na odstrel“! Ráno som hovorila o tom,že možno prihodia nejaké € do tried,ale zároveň ich znížia,pretože výkony staníc idú dole,miesto sľubovaného rozbehu žel.dopravy ministrom Fígeľom,ale človek s mesačným príjmom nad 22000 € a služobným autom nás ťažko pochopí. (Príjem bol zverejnený v médiách,aj na internete)No a poobede mi prišiel dokument,z ktorého vyberám:

  Návrh zámeru iniciatívy č. 2
  Optimalizovať a štandardizovať
  pracovné pozície na železničných staniciach
  pre Program úspor a optimalizácie ŽSR

  7. Ciele:
  • návrh na nové zaraďovanie železničných staníc do kategórií (predpokladáme preradenie staníc do nižších kategórií a tým úspora mzdových nákladov vedenia ŽST),
  • vytvorenie štandardných zásad pre stanovenie profesií podľa kategórií železničných staníc (predpokladáme zníženie počtu funkcií na železničných staniciach),
  • úprava tarifných tried vybraných profesií

  Tak čo,ešte treba rozmýšľať či sa pridáte a podporíte nás pri vyhlásení štrajku? Inej cesty niet!!!!!!!