To Vám len tak neprejde !

V tom infe regionu ZVOLEN sú informácie ktoré vie asi 3/4 zamestnancov a to čo nás všetkých zaujíma je asi naďalej tajné. Veril som ,že hlavným motívom dnešneho stretnutia na najvyššej úrovni bude minimálne to čo je v nadpise tejto témy.Revitalizácia železníc je témou dnešných dní.Začiatok roka 2011 u mňa evokuje začiatok roka 2003 a nech ten rok bude pre nás mementom.P.s .admin určite som železničiar ,člen oavd,aj funkcionár oavd.p. Elena čakali sme oficialný dokument z KV o KZ a nie stanovisko regionu ,lebo to pripomína disident.

 

31 reakcií

 • Dňa 20.1.2011 som v diskusii k tejto téme navrhol osloviť cestujúcu verejnosť na tratiach ŽSR v súvislosti s rušením tratí a spojov. Dnes som sa presvedčil, že by to nebolo márne:
  http://hnonline.sk/ekonomika/c1-50832870-kysucania-sa-buria-proti-ruseniu-vlakov
  Týmto chcem poďakovať všetkým 20 000 občanom, ktorí podpísali uvedenú petíciu. Zvlášť ďakujem tým, ktorí petíciu zabezpečili organizačne a svojim voľným časom.

   
 • Europská socialná charta – TRETIA SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. vyňatok z odpovede: Doložte, prosím, štatistiku, akú máte k dispozícii o štrajkoch a uzamkýnaní.

  Počet štrajkov na území SR v rokoch 2000 – 2004

  Odvetvie Ukazovateľ 2000 2001 2002 2003 2004
  Železničná doprava Počet štrajkov 0 0 0 2 0
  Priemerný počet zamestnancov (fyzické osoby) spolu
  0
  0
  0
  42 521
  0
  z toho: počet štrajkujúcich 0 0 0 18 326 0
  Neodpracované hodiny z dôvodu štrajku
  0
  0
  0
  148
  0
  Objem nevyplatených miezd z dôvodu štrajku v tis. Sk
  0
  0
  0
  31 976
  0
  Prameň: ŠÚ SR

  V Slovenskej republike v dňoch 29. 1. až 3. 2. 2003 sa v odvetví Železničnej dopravy konali 2 štrajky (Železnice SR Bratislava a Železničná spoločnosť, a.s. Bratislava). Z celkového počtu 42,5 tisíc zamestnancov v uvedených 2 organizáciách sa do štrajku zapojilo 18,3 tisíc osôb. Štrajk trval spolu 148 hodín (vzhľadom na nepretržitú prevádzku železničnej dopravy sa počet hodín neodpracovaných z dôvodu konania štrajku uvádza vrátane dní pracovného pokoja).

  Ciele štrajkov neboli splnené. Súd nerozhodol o tom, že štrajky boli nezákonné, pretože navrhovatelia – zamestnávatelia (Železnice SR Bratislava a Železničná spoločnosť, a.s. Bratislava) stiahli žalobu o nezákonnosti štrajku, teda predmet sporu zanikol.

  Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spis značka 1 Co 10/98:

  Rozsudok bol vynesený v spore o nezákonnosť štrajku zamestnancov Bábkového divadla Nitra, ktorí štrajkovali za prinavrátenie právnej subjektivity divadlu a opätovné vymenovanie pôvodného riaditeľa divadla do funkcie, teda taktiež mimo problematiky kolektívneho vyjednávania. Žalobca žiadal aby súd vyhlásil štrajk ako nezákonný, lebo sa neuskutočnil podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

  Výrok rozsudku NS SR:

  „Právo na štrajk každému občanovi SR zaručuje Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 37 ods. 4. Preto neexistencia zákona, ktorý by stanovil podmienky výkonu tohto práva aj mimo kolektívneho vyjednávania (o uzavretie kolektívnej zmluvy), nemôže viesť k spochybneniu existencie a realizácie ústavného práva na štrajk.“

  Štrajk je teda dovolený aj nad rámec zákona o kolektívnom vyjednávaní (zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

  Výluky neboli na Slovensku zaznamenané.

   
 • Od rána je v mediách pretraktovaná téma zajtrajšieho rokovania MDVaRR s predstaviteľmi VÚC a aj odborármi o REVITALIZACII ŽELEZNIĆNÝCH SPOLOČNOSTI a ďalších postupných krokov MDVaRR.Verím,že túto správu zachytili aj kompetentný z OC.Nie veľmi verím ,že sa tam dostane zastupca našej OC -OAVD.Ale keď nie tak je potrebné aby spolu cez ZOOvŽD sme boli pri tom aj my!Z čiste právneho statusu mne vychádza,že Zväz je viac ako OC.Nenechajme aby o nás rozhodovali iný,krivý.Nie sme ich členovia a ani „bezpartajný“Prichádza čas konať a nie iba používať slovíčka „ALE ,ALE….“ Žijeme zlé časy.A čo sú časy? Časy tvoríme predsa MY!

   
 • Poslal som to. Na každú adresu, každý článok.
  Pripájam sa k dofovi aj v tom , že treba zvolať mimoriadnu Republikovú radu OAVD, na základe článku 10, bod 7, písmeno ,,c´´ a ,,d´´, ktorý znie:
  Republiková rada OAVD rozhoduje o týchto zásadných otázkach činnosti OAVD: c/ o zapojení OAVD do štrajku
  d/ o rokovaní so zamestnávateľom pri uzatváraní kol. zmlúv

   
 • Železnice sa cieľavedome vedú ku krachu, aby sa predali (samozrejme do zahraničia – u nás by boli úplatky vystopovateľné). Potom naprosto logicky sa vráti tovar teraz prepravovaný kamiónmi (aby sme sa zaddĺžili na diaľnice) na železnicu a tá v súkromných rukách začne prinášať zisk. Nám ostanú pracovníci a kamióny. Samozrejme diaľnice sa v opravnej záruke budú menej ničť. Možno sa ukáže, že za mýto platíme vždy dohovorenú čiastku, aj bez kamiónov.

  A bude to! Znalostná ekonomika (škoda, že nie naša)!

   
 •  
 • zdravím všetkých rozmýšľajúcich tak jasne ,ako je jasný názov tejto témy. Bolo tu povedané veľa,každý názor,námet má svoje racio.Mrzí má ,že niektorí spočiatku pochopiť tému a problémy do ktorých speje náš chlebodarca. Pozorne som si viackrát prečítal tu „Analýzu“ a mám dojem ,že štát ide použíť inštitut „kolektívnej viny alebo zodpovednosti“ na nás všetkých radových zamestnancov.No v tej analýze je štát pomenovaný ako jeden z hlavných spoluzodpovedných za terajší stav železníc.Je potrebne sa pýtať ako štát a manažmenty mohli dopustiť aby DLH ZSSK Cargo voči ŽSR dosiahol sumu skoro 100 mil. euro. Ak by niekto z nás nezaplatil jednu splátku hypotéky alebo úveru nestačil by sa diviť ako rýchlo a účinne sa spustia mechanizmy na vyrovnanie dlhu.V závere analýzy je konštatované ,že za terajší stav môže aj štát ,nakoľko nekryl stratu v plnej výške a dlh štátu za roky 2005-2010 je cca 200 mil.Je to vôbec možné v právnom štáte? Tu nech nám kompetentný dajú odpovede.Ešte s dovolením jeden postreh z analýzy: Dlh Carga voči Žsr 100 mil.,dlh štátu voči Žsr cca 200 mil. a strata Žsr za asi 96 mil.euro.Naozaj sme na tom tak zlé? ,no to už je parketa pre ekonómov a odborníkov aby povedali výsledok tohto príkladu. Na titulke PRAVDY z 24.9.2010 je nadpis “ Manažéri železníc dostali zlaté padáky“ a pod ním Odstupné pre manažérov železníc: 154 000 Euro dostal šéf Carga Slovakia ,129 550 Euro dostal člen predstavenstva ,54 100 Euro zinkasoval šéf ŽSSK.No analýza tvrdí ,že podniky sa dostali do problémov aj zlým alebo nedostatočným manažovaním zo strany manažérov. A k tomu už netreba žiadny komentár. Ale vrátim sa k téme,už spočiatku som zazlieval a vyčítal vedeniu OAVD nečinnosť,skoro žiadnu informovanosť.A nezmenilo sa to do dnešných dní.Preto si dovolím dať jeden podnet prezidentovi,republikovej rade a aj jej predsedovi.Zvolajte v krátkom čase Republikovú radu(nazvime ju mimoriadnu) aj za účasti minimálne vedúcich uzlov a ramien.To je pôda na vyjasnenie pohľadov,názorov a ďaľších postupov do ťažkého obdobia ktoré nás neminie.Čím pasívnejší budeme ,tým viac si štátne orgány a manažmenty na nás dovolia.Polemizujme s tým podnetom ,navrhujme ,kritizujme ale racionálne.P.s. nikde má niektorý neposielajte ,je sloboda slová. S úctou. Kontakt: defo@centrum.sk

   
 • Poslal som to tam ,tak ako si napísal s môjho mailu.

   
 • Tak poďme na to, jose!
  Tu je link na Úrad vlády: info@vlada.gov.sk
  Tu je link na ministra dopravy: info@mindop.sk
  A čo na to Republiková rada OAVD? Čo na to predseda rady? Čo na to prezident? Necháte nás v tom samých alebo sa dohodneme na niekoľkých riadkoch ako sprievodné slovo.
  Ja sa volám Sebedinský, som viceprezident regiónu Žilina a som za.

   
 • Toto nepatrí len na hlavnú stránku OAVD, ale priamo p. Radičovej a p. Figeľovi na stôl.
  A pre pozornosť ostatným, ktorý majú prístup na intranet pozrite si monitoring tlače zo 17. a 18.1.2011.
  Podľa p. Figeľa, o 2 roky budú všetky 3 žel. spoločnosti ziskové. A to už nepotrebuje komentár žiadny.

   
 • Michal nehnevaj sa ale to je tak výstižné, že to musím dať na hlavnú stránku.

   
 • Tento mladý muž, ktorý je autorom článkov, a na jeho blogu nájdete aj iné články z rezortu dopravy, dáva presnú odpoveď na otázku, čo robiť keď nemáme vlastné médiá. Treba rozmýšľať a písať tam, kde uverejnia aj nie celkom zhodný názor s vládou, príp. iným oponentom. Keď to napísať nevieme, použime s jeho láskavým dovolením, slová niekoho schopného to napísať.
  V roku 2003 som oznámenie o štrajku doniesol do dvoch regionálnych týždenníkov a čudujte sa, uverejnili to. Aj so sprievodným komentárom a anketou medzi štrajkujúcimi. Redaktorka prišla počas štrajku na našu Žst. a komentár bol vyvážený. Samozrejme, médiá sú rôzne, treba voliť uvážlivo, a keď nás do STV nepustia, tak nič(to bol komentár vtedajšieho predsedu OZŽ), s tým sa neuspokojím. Toľko k médiám.
  Už pred rokom, na jednej z Republikových rád, sa Predseda rady – admin, a možno aj niekto iný, snažil presvedčiť ostatných o zasielaní e-mailov na GR ŽSR, ministrom, predsedovi vlády. Mali byť upozorňovaní, že nie všetko je v poriadku na železnici. Mohlo to ísť do väčšieho rozsahu, aby sa proste tým začali kompetentní zaoberať. Aby sa hovorilo o tom, že ani sami zamestnanci nie sú so situáciou podniku spokojní. Nielen sa sťažovať na nízke platy. O návrhu predsedu – admina sa ani nehlasovalo. Tiež forma nátlaku.
  Čo sa týka opičky pred stanicou. Áno, navrhoval som osloviť verejnosť cestujúcu na tratiach ŽSR. Je to bežné, že Vám strčia do ruky papier s reklamou, tak prečo nestrkať papiere s našimi výhradami – požiadavkami tým, ktorých sa to najviac dotýka. To im idú rušiť spoje, my sme len ,,sprievodný´´ jav. Vo veľkých staniciach sa to dá urobiť aj nesúhlasným transparentom. Aj tak vypadá protest.
  Máš nápad, pridaj! Nemáš – nevadí, štrajkovať budeme spolu.
  A ešte jedna vec na diskusiu:
  Odborová asociácia výpravcov a dispečerov.
  Chceme prilákať aj výhybkárov, signalistov, aj iných prevádzkových zamestnancov.
  Chceme vlastnú kol. zmluvu pre: v ý p r a v c o v.
  Netrhajte to ešte viac, bude to len na škodu.

   
 •  
 •  
 • Ešte aby ste vedeli nielen ako to na KV vypadá, ale aj čo si môžeme dovoliť, stojí za prečítanie zákon 120/1990, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi : § 2(1) Ak v zamestnávateľskej organizácii pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, musí zamestnávateľská organizácia v prípadoch týkajúcich sa všetkých alebo väčšieho počtu pracovníkov, keď všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu, plniť tieto povinnosti voči príslušným orgánom všetkých zúčastnených odborových organizácií, pokiaľ sa s nimi nedohodne inak. Ak sa orgány všetkých zúčastnených odborových organizácií nedohodnú v dobe najneskôr do 15 dní od požiadania, či súhlas udelia alebo nie, je rozhodujúce stanovisko orgánu odborovej organizácie s najväčším počtom členov v zamestnávateľskej organizácii. (2) Ustanovenie prvej vety predchádzajúceho odseku sa obdobne použije aj pre dojednávanie kolektívnych zmlúv s tým, že v mene kolektívu pracovníkov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace v zamestnávateľskej organizácii vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých pracovníkov len spoločne a vo vzájomnej zhode, pokiaľ sa medzi sebou a so zamestnávateľskou organizáciou nedohodnú inak. § 3(1) Ak v zamestnávateľskej organizácii pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, vystupuje v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch týkajúcich sa jednotlivých pracovníkov príslušný odborový orgán odborovej organizácie, ktorej je pracovník členom.(2) V prípade uvedenom v odseku 1 vystupuje v pracovnoprávnych a obdobných vzťahoch týkajúcich sa pracovníka, ktorý nie je odborovo organizovaný, orgán odborovej organizácie s najväčším počtom členov v zamestnávateľskej organizácii, pokiaľ pracovník neurčí inak.

   
 • Najprv niečo zo zákona: „Právo na štrajk zaručuje Článok 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky za podmienky, že uplatnenia práva na štrajk ponecháva na zákon. V nadväznosti na Článok 51 Ústavy Slovenskej republiky sa možno domáhať práv uvedených v Článku 35, 36, 37 ods. 4, 38 až 42Ústavy Slovenskej republiky len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Takýto osobitný zákon, ktorý by upravoval podmienky realizácie práva na štrajk však nebol doposiaľ prijatý. Bol však prijatý jeden zákon, ktorý sa dotýka práva na štrajk, a to zákon č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ktorý upravuje podmienky uplatnenie práva na štrajk len v prípade kolektívneho sporu o uzatvorenie kolektívnej zmluvy. Doposiaľ sa právna teória zhodovala v tom, že napriek tomu, že doteraz nebol prijatý osobitný
  zákon, ktorý by vo všeobecnosti upravoval podmienky realizácie práva na štrajk, nemôže to ovplyvniť kvalitu práva na štrajk a štrajk v rámci kolektívneho vyjednávania sa považoval len za jeden z možných druhov štrajku. Neexistencia zákonného rámca pre uplatnenie práva na štrajk totiž nemôže viesť k spochybňovaniu práva na štrajk a jeho realizáciu.“
  Nemienim dávať ľuďom falošné nádeje a preto hovorím, že jedine štrajkom môžeme niečo dosiahnuť. Ak sa Vám páči Králov štýl, budem ho nasledovať v príklade: prídeme ne GR a povieme, že toto a pre toto to chceme, oni nám povedia že nie! Čo ďalej? Sú iba dve možnosti, jedna je „pekne“ ich pozdraviť a odísť a druhá povedať, že ak nie, tak ŠTRAJK! Tých jednaní čo sme iba pýtali už bolo dosť a ostalo najprv pri sľuboch, ktoré viedli ku konečnému verdiktu, že sa nedá!!! Keďže nemáme vlastné médiá, ťažko všetkým ľuďom vysvetlíme o čo tu ide a verte, že veľa ľudí to ani nechce vedieť, ak sa nepostaráme o seba sami, tak to nikto za nás neurobí. Moja skratka mena je veľmi čitateľná a meno je na všetkých infách, za nič sa neskrývam a veľmi dobre ma poznajú na GR, vrátane ich odborárov, za moje názory, ktoré sa tím najsilnejším nepáčia, ja sa nemám báť? Iba ľudia sa boja a ja, čo riskujem za nich si mám nechať sypať popol na hlavu? Od začiatku sa tu snažím odpovedať slušne a tak, aby ľudia pochopili. Opičku pred stanicou s panfletom na pobavenie ľudí robiť nebudem a ešte raz opakujem: ŠTRAJK!!!

   
 • ale keď majú pravidelné masírované vedomie a hlavu zvesťami ,ktoré sú veľmi ľubivé a aj populistické.No vieme že realita je trošku iná slová a skutky= jednoducho skutek utek alebo nevedomosť je blažená. Na druhej strane ten pán sa veľmi dobre zviditeľňuje ,teraz je všade iba jeho meno iba on upozorňuje a rieší problémy a zasa vieme,že to nie je celkom tak.Ale mlčaním a zatajovaním nikoho nepresvedčíme o opaku.Momentálny stav asi veľmi vystihuje tento citát „Štát sa tvári ,že železnice financuje ,a tie sa zase tvária,že mu za to poskytujú primerané služby.“ a kto ma záujem ,sú to články písané vo februári 2003 , ale ich aktuálnosťa pravdivosť je taká akoby boli písané v tejto dobe.Je v nich veľa poučného a“ medzi riadkami je odkaz do dnešných ťažkých časov. http://blisty.cz/art/12774.html

   
 • -vďaka TI za informácie z „prvej ruky“ teraz si aj nielen ja viem predstaviť tu atmosféru a určite nie je čo závidieť pri KV. Zakázané zoznamy – toľko humbuku k tomu a už je to vo všetkých mediách a paradoxne najobšírnejšie je to rozvedené na našom intranete v položke Monitoring tlače.Už iba z príncipu nemusím sa o tom dozvedieť z iných zdrojov a medzi poslednými. – – Podpora OZŽ aj našimi kolegami-môj názor (nie kritika),téma na dlho nebudem opísovať uvodníký ,vyhlásenia,prehlásenia ,memoranda

   
 • Ďakujem za informácie, SlavoKral.
  Možno to už VŠETCI vedia, ale teraz to už viem aj ja, ako to tam vypadá, keď sa rokuje.
  http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/ustava/Olsovska_Hodalova.pdf
  Kto chce môže si prečítať. VŠETCI, ktorý to už viete, nečítajte ani mi nepíšte.
  Niekto, kto do toho vidí lepšie ako ja, by nám mohol vysvetliť, prečo nám súd mohol zakázať štrajk minulý. Ja to vidím asi takto: právo na štrajk máme v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním. Proti rušeniu tratí – minulý štrajk, alebo proti organizačnej zmene – dnes, je to otázne. Ale ako tam píšu, v tom článku, štrajk je krajné riešenie.
  Je to ťažké, keď si ZSSK zruší spoje tak, že tam osobná doprava nepôjde vôbec, nákladná na tej trati nechodí, čo tam bude ten výpravca robiť.
  A za toto zodpovedá kto? Vláda, Ministerstvo dopravy, Generálny riaditeľ Žsr, Správna rada? Proti komu sa ideme púšťať? Toto treba vysvetliť, vydiskutovať, zháňať podporu a potom konať.
  My(železničiari) to ovládame, ale to treba aj verejnosti vysvetľovať. Prečo majú poslanci Národnej rady, ministerstvo dopravy a kopec iných režinky, ale v novinách sa dočítajú, že železničiari a celé ich rodiny sa vozia zadarmo. Prečo je ZSSK nútená voziť určité skupiny za pár centov, dôchodcovia, deti, študenti a štát to potom odmieta zaplatiť Tieto výkony, ktoré si sám objednal. Už ste si niekedy objednali pizzu, a keď je doniesli, tak ste zaplatili koľko sa vám zdalo, že je dosť.
  Mám toho viacej, ale nechcem unavovať, VŠETCI to viete. Môj názor je: postupné kroky, a potom aj štrajk.
  S názorom polemizujte, autorovi nenadávajte!
  ElenaL: niektorí ani nevedia, kto sa za Tvojim nickom skrýva, aj taký telefonát som mal. Ľudia zháňajú informácie, ale nie VŠETCI sú členmi – funkcionármi, len sa proste a jednoducho boja o miesto.

   
 • No , ako to bolo na kolektívnom . . Ako prvé 1.,žiadali sme vysvetliť čo sa chystá vzťahom na prepúšťanie zamestnancov .Odpoveď : Racionalizácia .Otázka od nás prečo podla zoznamov indexovo bez ohľadu na možnosti ,bezpečnosť ,..atd. odpoveď : žiadne zoznamy nie sú ! Otázka : ale my máme vedomosť aj tie neexistujúce plány a zoznamy .odpoved : nič také nie je .
  Toto bol kolobeh kde ,,vyplynulo ,, že nič neexistuje a nič nie je pripravené.
  Potom nám bolo vysvetlené , že sa chystá nová štruktúra , ktorá vytvorí 4 OR miesto doterajších 2OR .Bude tam patriť aj UŽI a nebudú atrakčné obvody .Vraj to bude rozumnejšie .Čo si o tom my myslíme – nikoho z vedenia firmy nezaujímalo .Pýtali sme sa na to tak nám odpovedali .
  Po tomto sme mali prestávku počas ktorej sme preberali okolnosti a fakty ktoré sa udiali a boli povedané na správnej rade ŽSR . Po tomto nám bolo absolútne jasné kto to všetko predurčil a spustil . Z vlády boli vyslané impulzy , ktoré toto všetko spustili . Po týchto informáciách bolo jasné ,,, a to nám všetkým ktorý sme tam boli ,,, že vzpieranie sa na chodbách GR ŽSR je márne , pretože to nie je to správne miesto. Keď budeme žiadať vládu aby toto zastavila bude treba aby sa každý vyjadril a pridal sa , aktívne pripojil , ak to bude vážnosť situácie vyžadovať . K čomu sa bude treba pripojiť ? No ak sa má etapovito prepustiť spolu 2700 zamestnancov , ani to tu nemusím písať .
  Po diskusií na túto tému sme prešli niektoré body v KZ to je tu niekde popísané presne .
  Veci, ktoré sa dejú dnes sú rýchle , utajujú ich a veľmi vážne . Myslím ,že je to najtvrdšia ,,Racionalizácia ,, akú som na ŽSR zažil .Toto píšem dosť skrátene , bolo povedané mnoho .Ale fakty boli povedané . Je o päť minút 12 ! Zamestnávateľ toto nevie zastaviť – budeme žiadať vládu .Je p. Premierka Radičová a jej kabinet ľudomilá skupina , ktorých stačí pekne poprosiť ? ?

   
 • Úprimne ďakujem. Vidíš,dá sa to napísať aj jasne a vtedy sa dá jasne aj odpovedať,takže po poradí: umom a lsťou vyhrať? Zákonník práce neprelstíš,(Tu nám Trójsky kôň nepomôže!)darmo poviem kolegovi aby nepodpísal výpoveď,ak mu ju zamestnávateľ podľa §63-bod 1b (v tomto prípade) „DORUČÍ“,začne mu plynúť výpovedná lehota podľa ZP a potom „DOVIDENIA“. Personálnu potrebu si určuje zamestnávateľ,takže žiaden súd nám nedá za pravdu. Naša reálna možnosť je v proteste,ktorého výsledkom môže byť akurát zníženie navrhovaného stavu,je to príkaz ministerstva financií,alebo máme robiť za nižšiu mzdu,lebo štát nám dá oveľa menej? Kde boli všetci „BOJACHTIVÍ“ keď bolo protestné zhromaždenie v Bratislave??? Keď sme protestovali proti úsporným opatreniam vlády??? Bolo nás tam „PÁR“ a tak to aj dopadlo! Keby boli plné ulice a každý týždeň…..?! Pri tzv. nežnej revolúcii bolo a aj sa veľa zmenilo! (Výsledok nekomentujem,poukazujem na silu masy!) No a počet „ľudí na odstrel“ mám oveľa viac,preto to v žiadnom prípade nechcem zľahčovať. Celé dva roky vo funkcii hovorím vo svojich INFÁCH (mimochodom,kde sú tie vaše?)o jednote a podpore,pretože vidím čo sa okolo mňa deje,ale „slovač“ sa zbadá iba vtedy,keď je už na dlažbe!!!

   
 • sebedínsky vďaka a verím ,že náa je viac ktorý názov tejto témy pochopili takto.Áno tak som to myslel ,že aj OC takto naznačia pri poslednom rokovaní.Nechcem dvíhať emocie ,ale je to fakt ,vedeniu a aj ministerstvu treba aspoň povedať „už dosť alebo to vám len tak neprejde“.Veľmi dobre viem aké sú naše možnosti a pozície ,ale upozorňovať a poukazovať nemôže nám zakázať ani iná OC ,zamestnávateľ či MD iba tak strach.Je faktom ,že je nás málo organizovaných ,no vždy nad tým nariekať ? Aj veľké bitky sa nie vždy vyhravali iba početnou prevahou ale UMOM alebo ĽSŤOU. A tak na zamyslenie : sebedínsky to velmi jasne povedal čo bude s počtom členov ďalej .Použijem jeden živý prípad: V jednej Voj sa na „neoficialnom pracovnom zozname „menovite ocitne náš člen. Ukľudňujeme ho tým ,že je to nič, je to iba pracovný zoznam atď.O deň nato mu jeho nadriadený OFICIALNE povie kruto ,že je na zozname ktorý bol odoslaný hore(určite vieme kde)jeho pracovná pozícia bude zrušená a on uvoľnený. A my sa stále tvárime ,že sa nič nedeje a kvitujeme vedeniu to čo tvrdí.Metodický pokyn k revitalizacii je tak termínovaný pre jednotlivé odbory GR ,že zrazu pre nás môže byť 5 min.po 12 a nie o 5 min.12ˇ. Čo keď sa v najbližších dňoch objavia aj prvé písomné výpovede a zamestnanci ich budú pod nátlakom (alebo s takým niečím sme sa ešte nestretli)musieť podpísať! A verte tam už nie sú pracovné alebo onaké verzie.to už iba pracovno-právne .Prvá časť tohto problému je reálna tomu verte.A ako sme zatiaľ pomohli tomu našemu členovi . Nijako.Aspoň mu poraďme aby nič nepodisoval v takom prípade a dal to vedieť svojej organizácii.P.S: Elene L.: úprimne skoré uzdravenie.

   
 • Pardón,teraz som bola zase trochu uštipačná,ale už by som uvítala reakcie typu: „Veďte nás,pôjdeme s Vami!!!“

   
 • Daj pozor,aby ti niekto nenapísal,že toto už všetci vieme!

   
 • http://hnonline.sk/2-49465380-k01000_d-3e
  Žiadne interné informácie a je to čierne na bielom.
  Doporučujem čítať aj diskusiu.

   
 • Gramatika tu nehrá hlavnú rolu,chyba je,že sa napádame navzájom miesto toho,aby sme držali spolu! Aj mňa mrzí moja reakcia,ale tiež mám iba jedny nervy! To čo tvrdí JK je pravda,pomôže nám iba jednota,pár ľudí nezmôže nič,zasmejú sa ti do očí a tomu sa chcem vyhnúť! Ak budú ľudia pripravení držať spolu,pôjdem v prvom rade pred nimi! Že sa boja? Strach nič nerieši,iba ďalšiu CHUDOBU!!!

   
 • vizitka – s tvrdým, odpusť slovenčina:)

   
 • Myslím si, že tá histéria je zbytočná. Dofo to povedal zamestnávateľovi a nie OAVD. Že to prepúšťanie len tak neprejde, a že to mali naši vyjednávači odkázať od nás, za nás. To by sa ale asi niečo muselo zmeniť v nás.
  V Správnej rade sedí 9 ľudí(dúfam, že to nie je interná informácia – hrozí cenzúra). Z toho sú traja členovia z radov odborárov – volení vo voľbách, kde hlasujú zamestnanci. Asi si každý dokáže predtaviť hlasovanie za akúkoľvek zmenu navrhnutú odborármi. Takže :
  celé je to choré v tom, že tie tri miesta sú alibi pre zamestnávateľa – však tam máte svojich zástupcov a zároveň rozdeľujú zamestnancov na tých, čo tam sedia a tých, ktorí by ani nevedeli o čom sa rokovalo, ale plat – odmena členom SR, to je to pravé orechové. SR = Správna rada, aby som nebodaj nebol nacionalista, že Maďarom nič, lebo som od Žiliny.
  A čo sa týka presviedčania o stupidite tých ostatných od JK. Takto ich ,,dostaneš´´ všetkých na svoju stranu, milý JK. Nedokážeme nič s 500 členmi? Tak ver tomu, že po prvom kole prepúšťania ich nebude ani polovica. Koho nevykopnú z firmy, ten rýchlo vystúpi z OAVD, lebo už dnes počúvam, že načo sú také odbory, keď ani nevieme, kde sú funkcionári. Tu musím niečo vysvetliť zase Tebe dofo: to INFO regiónu Zvolen, to je také INFO OAVD, len to píše ElenaL a pod zvolenským regiónom. Asi takto tomu rozumiem ja.
  A teraz by si nám to mohol JK vysvetliť, koľko ľudí stačí – treba na nátlakovú akciu? Koľko členov? Koľko je skutočne organizovaná sila. Získaš ju tými: si naivný alebo blázon – dofovi, alebo máš rozum zamestnaný snívaním a demagógiami – mne. Ani podpisová akcia, ani najmenší protest – myslím organizovaný. To je naša vyzitka, a tak nám dovoľ s tou nečinnosťou nesúhlasiť.
  Čo tak protest rušňovodičov, videli sme to všetci. Upozornili všetkých, že sa niečo deje, vyjadrili svoj názor. A o to ide.
  Vyjadriť názor!
  Nie na kolegu:)

   
 • Ešte na vysvetlenie DOFO, chceš nejaký „oficiálny dokument“ z KV,zápisnica je na GR-odb. Ľudské zdroje,majú k nej prístup jej overovatelia a vždy sa dávala iba informácia z výsledku rokovania. Ak naozaj chceš nejaký „oficiálny dokument“,tak zájdi ku psychiatrovi a on ti určite nejaký vystaví.

   
 • Nerozčuľuj sa! Trestáš seba za blbosť iných… :-)Postav skôr otázku: Má OAVD zástupcov v Správnej rade ŽSR? Nie, nemá. Čo urobili zvolení zástupcovia zamestnancov v SR ŽSR v prospech svojich členov? NIČ!!! Koľko kolegov výpravcov platí svojimi členskými (a nie priemernou mzdou dosiahnutou vďaka nim!) príspevkami svojich zástupcov v SR ŽSR? Okrem pár členov OAVD a niekoľko parazitov, ktorí z vypočítavosti nie sú členmi ničoho naprostá väčšina výpravcov o ktorých uvažovaní pochybujem. Takže „dofo“ a ostatní podobne naladení. Presvedčte si svojich kolegov o ich stupidite, otvorte im oči, urobte z OAVD skutočnú organizovanú silu a potom môžeš dvíhať hlas. Zatiaľ je to len v pozícii – psi brešú, karavána ide ďalej. Žiaľ. Ak by si požadované informácie aj mal. Ako naložíš s nimi? Vieš ich účinne použiť? Ako? Urobíš nátlak s 500 výpravcami? Neurobíš nič. Si naivný, alebo blázon. Prepáč za úprimnosť. Situácia je taká, ako som hovorieval už pred pár rokmi. Kým bude hrať pri zastupovaní zamestnancov prím tá banda z GR OZŽ (a podľa zákona o KV ho hrá, či chceme alebo nie)máme reálnu silu len na kecy a zlosť. Nič viac. A na škriepky medzi sebou. Nerád vstupujem do týchto diskusií, ale zavše mi to nedá. Ale ešte si rýpnem: Hlavne že máme novú tú správnu vládu a ňou nominovaných našich chlebodarcov… 🙂

   
 • A čo vlastne nám len tak neprejde? Mne konkrétne to,že ako som prevzala funkciu sa snažím ľudí informovať a pomáhať im aj na úkor svojho zdravia? To že sa snažím odpovedať aj ľdom,ktorí sú zanevretý na celý svet? V mojom INFE som povedala to,čo som doma z postele zistila (som na PN) a je to zatiaľ žiaľ všetko čo vieme,keby som vedela viac,to by som musela byť JASNOVIDKA! Za všetkým čo som napísala si stojím a verím,že kto si to pozorne prečítal tomu porozumel,pre tých ostatných je tam môj kontakt. Ak si naozaj funkcionár OAVD,tak by si mal vedieť ako to u nás chodí a pýtať sa kompetentných,takže ak je tu niekto disident,tak určite ty.