Návrh zamestnávateľa na zmenu KZ

Najdôležitejšie zmeny,ktoré sa nás bezprostredne dotknú sú: Bod 32.1-vynechať (zrušenie 36-hodinového pracovného týždňa), Bod 44-upravenie mzdového výhodnenia za nadčasovú prácu zo 60% na 35% a Bod 45-rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške plánovanej priemernej mzdy za rok 2010,kalkulovaný na plánovaný prepočet zamestnancov v roku 2011 (k tomuto komentár asi nie je potrebný,hádam iba toľko,že pri „naložení na chrbát“ od terajšej vlády,budeme mať hlbšie do vrecka ako tento rok!)

 

Comments are closed.