TAK ČO? IDEME!!!

Dočítal som sa na stránkach Federácie strojvodcov ( http://www.fssr.sk/ ):

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA RADY.

Vážené kolegyne, kolegovia.

Rada, na svojom rokovaní dňa 8. 3. 2010 zhodnotila súčasnú situáciu sociálneho dialógu so zamestnávateľmi. Po rozsiahlej diskusií, hlasovaním rozhodla zorganizovať

protestné zhromaždenie

pred sídlami
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
a
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Cieľom protestnej akcie je upozorniť zamestnávateľov na nespokojnosť zamestnancov s ich pracovnými a sociálnymi podmienkami.

Dátum protestného zhromaždenia Rada stanovila na deň
25. 3. 2010

S pozdravom
„ Vlastnou silou“

Dušan Kaša v. r.
predseda Rady

Hľadám na našich stránkach už týždeň a nič. Vážený pán prezident, nie sme my spolu s Federáciou strojvodcov v spoločnom ZOOŽ? Tak na čo čakáte? Kde sú výzvy na podporu? Alebo sa zase ideme hrať každý na vlastnom piesočku.
Ideme si navrávať, že oni sú niečo iné?
Sú takí istí chudáci ako my. Ponocujúci. Nevediaci či je piatok,či sviatok. Žijúci so strachom či prejdú na najbližšej lekárskej kontrole, preskúšaní, či dožijú ďalšie ráno po smene v permenentnom strese. A tá almužna?
Nebudťe smiešny! Ako vravím rovnaký chudáci ako my.
Ja tam idem aj bez Vašich výziev, ale kvôli ostatným dajte výzvu, aspoň že niečo robíte (zatiaľ je to slabé).
Jeden človek, na ktorého kydá takmer každý, povedal: ,, tento národ sa preberie až keď dostane veľkým kladivom po hlave´´.
Tak na čo čakáš národ železničiarsky?

 

2 reakcie

  • Regionálna rada Žilina, vyzýva svojich členov, aby sa zúčastnili na protestnom zhromaždení. Podporme svojich kolegov, ktorí sú aj našimi členmi. Cestu máme zadarmo, aspoň tak to tvrdia všetci ´´odborníci,, na problémy železnice, takže stačí už len chuť. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, Regionálnu radu mailom, telefonicky alebo osobne.

     
  • Áno,aj ja si to tak predstavujem,ale o tom zhromaždení som sa dozvedela včera v Šali na školení z Turnusového poriadku a Súbornej smernice,ktoré zástupcom OAVD vysvetľovali Ing. Kafka a p.Lobodášová z GR. 25.3. máme v Košiciach Republikovú radu,na ktorú prijal pozvanie riaditeľ OR Ing. Juriga Ján. Na dvoch miestach byť nemôžeme,ale som za protestné akcie,pretože mierovou cestou to žiaľ nejde!!!