ZOOvŽD

Pan prezident a pani predstavitelia OAVD, rad by som sa zaujimal o tom co sa vlastne deje v nasej ZOOvZD. Posledne informacie som sa tu docital od p.Tatranskeho a odvtedy ako by pes skapal.
Dakujem, urcite to zaujima aj ostatnych.

 

4 reakcie

 • Ďakujem, dúfam že sa tam dostane aj OAVD.

   
 • Žiadosť o rokovanie

  Vážená pani premiérka,

  dňom 26.02.2009 vznikol Zväz odborových organizácií v železničnej doprave (ZOOvŽD), ktorého členmi sú Federácia strojvodcov (FS), Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ) a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD).
  Dovoľte mi požiadať Vás o láskavosť, prizvať zástupcov tohto zväzu, pri rokovaniach o riešení problémov v železničnom sektore.
  O riešenie týchto problémov požiadalo Odborové združenie železničiarov (OZŽ), teda jedna z trinástich odborových organizácií, pôsobiacich v sektore železníc. Súhlasíme s Vaším postupom po rokovaní dňa 17.01.2011, ale dovolím si Vás informovať, že OZŽ nemá poverenie zastupovať i náš zväz z dôvodu, že nie vždy sa naše požiadavky zhodujú, a preto požadujeme účasť na týchto rokovaniach.

  S úctou
  Milan Hošták v. r.
  prezident ZOOvŹD
  v Bratislave 20. 01. 2011

   
 • Ja by som sa chcel opytat, preco len OZZ sa zucastnila jednania o pripravovanych zmenach na zeleznici na urovni premierky SK? Myslel som si, ze vznikom ZOOvZD moze aj OAVD riesit nase problemy na ministerskych a vladnych postoch! Ospravedlnujem sa ale chybaju mi informácie o činnosti OAVD v ZOOvZD.
  Tu je oficialne stanovisko ZOO pri jeho vzniku, citujem:

  Hlavným dôvodom pre vznik Zväzu je vytvorenie ďalšieho silného partnera, prípadne i oponenta k už existujúcej Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií (Asociácia), na čele ktorej je predseda GR OZŽ. Vzhľadom k tomu, že členmi Asociácie sú odborové organizácie pôsobiace u všetkých zamestnávateľov patriacich pod MDPT (železničná doprava, cestná doprava, pošta…), ako aj na základe doterajších výsledkov a skúseností, nedokázala takto zložená Asociácia plnohodnotne presadzovať požiadavky zamestnancov pracujúcich v železničnom sektore.

  Cieľom nami vytvoreného Zväzu je zadefinovanie podmienok sociálneho dialógu Zväzu s orgánmi štátnej správy pri príprave a aplikácii legislatívy dotýkajúcej sa železničnej dopravy a predovšetkým zamestnancov rozhodujúcich prevádzkových profesií. Ide v prvom rade o riešenie nasledujúcich problémov:

  – dôchodkový vek zamestnancov nosných prevádzkových profesií

  – riešenie kompenzácií za stratu zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti zamestnancov

  – zmierňovanie dopadu reštrukturalizácie na všetkých zamestnancov vo všetkých troch železničných podnikoch patriacich pod MDPaT.

   
 • Z á p i s
  z rokovania s prezidentom Zväzu odborových organizácií v železničnej doprave, konaného dňa 27. 10.2009 v Bratislave
  _________________________________________________________¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-___________

  Prítomní:

  PhDr. Jiřina Horňáková – generálna riaditeľka osobného úradu MDPT SR
  p. Milan Hošták – prezident Zväzu odborových organizácií v železničnej doprave
  Mgr. František Petroci – prezident Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií
  p. Anna Poliaková – tajomníčka Asociácie odborových zväzov dopravy, pôšt
  a telekomunikácií

  Stretnutie sa uskutočnilo z dôvodu začlenenia Zväzu odborových organizácií v železničnej doprave (ďalej Zväz) do Dohody o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva (ďalej Dohoda).

  Účastníci sa dohodli, že je potrebné nájsť formu zaradenia Zväzu do Dohody o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva (ďalej Dohoda).

  Vysvetlili si pravidlá sociálneho partnerstva v rámci celého rezortu, ktoré sú jasné.
  Odvetvová tripartita reprezentuje celý železničný sektor, kde sú zastúpené všetky odborové centrály, kde sa prenášajú problémy týkajúce sa celej problematiky sektoru železníc.
  Veľká tripartita, ktorá je reprezentovaná Úniou zamestnávateľov dopravy, pôšt telekomunikácií, ministrom DPT SR a Asociáciou. OZŽ nereprezentuje Asociáciu, je jedným z členov Asociácie. Na rokovaní generálnej porady sa zúčastňujú všetky odborové zväzy, ktoré sú súčasťou Asociácie a prezentujú samostatne svoje požiadavky. Prezident Asociácie vždy presadzuje to, čím ho poverí Prezídium Asociácie.

  V Stanovách Asociácie je jasne zadefinované sociálne partnerstvo, ako sa prijímajú rozhodnutia. Rozhodnutia sa prijímajú na základe vnútorného konsenzu. Nie jedným stanoviskom odborového zväzu.

  Je potrebné hľadať konsenzus v rámci zmysluplnosti sociálneho dialógu a v jeho napredovaní.

  Nemôže byť kopírovaná HSR SR. Treba nájsť formu spolupráce.

  Asociácia združuje 9 odborových zväzov, z toho 4 odborové zväzy v železničnej doprave. Zväz združuje 3 odborové zväzy v železničnej doprave.

  Zástupca Zväzu uviedol, že združenie vzniklo preto, lebo Asociácia reprezentuje len jej členov v železničnej doprave. Pripomenul, že Federácia strojvodcov, ako zakladajúci člen Asociácie, požiadala v roku 2005 o opätovný vstup do Asociácie, ale nebola prijatá.

  Záver:
  1. Prezident Asociácie vyzval zástupcu novovzniknutého združenia na spoločné rokovanie o možnosti koordinácie vstupu do Asociácie a činnosti v rámci sociálneho partnerstva. Uvedená výzva bude predmetom najbližšieho rokovania Prezídia Asociácie 19.-20.11.2009. Je potrebné zachovať princíp odvetvovej tripartity.

  2. O tejto ponuke bude zástupca Zväzu rokovať vtedy, keď prezident Asociácie bude vyjadrenú myšlienku prezentovať na zasadnutí Asociácie a odsúhlasenú Asociáciou ju predloží písomne Zväzu.

  O výsledku spoločného rokovania bude informovaná generálna riaditeľka osobného úradu MDPT SR.

  Zapísala: Anna Poliaková, v.r.