Author Archive

Príplatok za predaj cestovných lístkov

Chcem sa trochu venovať téme odmeňovania za predaj cestovných lístkov v dopravných kanceláriách. Týka sa to hlavne výpravcov v menších staniciach. Pokiaľ viem sprievodca,ak vystaví cestovný lístok vo vlaku,má odmenu 10 alebo 12%(neviem teraz úplne presne)z reálnej tržby. Podotýkam,že je to spolu s kontrolou cestovných lístkou jeho hlavnou pracovnou náplňou. Vráťme sa ale k výpravcovi. Ak predá výpravca cestovný lístok v stanici má odmenu zhruba 0,2% z reálnej tržby. Áno 0,2%. A to nehovorím o tom, že jeho hlavnou pracovnou náplňou je dopravná činnosť. Viem, že má právo zatvoriť pokladňu 5 minút pred príchodom vlaku, ale každý vie aká je realita. 90% cestujúcich v malých staniciach prídem práve tesne pred príchodom vlaku. A skúste im povedať aby si kúpili lístok vo vlaku a s príplatkom. Kde je potom spravodlivosť v odmeňovaní.Napr. pri mesačnej tržbe 1000 Eur dáva ZSSK podiel ŽSR 20% z tržby. To je 200 Eur. A z toho dostane výpravca asi 3 Eur. Vidíme, že ten kto má s tým najviac práce dostane najmenej. A pritom keď čítam,že stratová ZSSK v septembri dáva odmeny, tak neviem. Mne ako výpravcovi sa v porovnaní s cenami reálne nezvýšil plat už asi 7 rokov.