Author Archive

KV

KV sa tohto roku nekoná?

Bude širokorozchodná?

Železničiari Ruska a Slovenska podpísali memorandum o spolupráci

Prezident spoločnosti Ruské železnice Vladimír Jakunin a generálny riaditeľ ŽSR Vladimír Ľupták podpísali dnes memorandum o spolupráci. Podľa ruskej strany memorandum pomôže rozvoju a modernizácie prepravnej infraštruktúry na Slovensku a takisto rozvoju spolupráce na základe určitých dohôd, konkrétnych projektov integrácie železníc Ruska a Slovenska do európskeho a európsko-ázijského prepravného systému.

Strany potvrdili dohodu pokračovať na spoločnom projekte v predlžení širokých koľajníc do Bratislavy a do Viedne a na založení medzinárodného logistického centra.

Zdroj: http://slovak.ruvr.ru/2011/10/14/58739775.html

Nulový nárast miezd? Ešte že je tá kríza…

Pripravuje sa ďašie kolo vyjednávania o znižovaní životnej úrovne železničiarov. Neviem to ináč nazvať, pretože čísla sú neúprosné. V roku 1989 predstavovala mzda železničiara 119,76 €, čo je 114,83% priemeru v národnom hospodárstve. Po prevrate rástla mzda, resp. kopírovala inflačné trendy tak, že v roku 1999 dosiahla výšku 422,25 €, t. j. 118,58% priemeru v národnom hospodárstve. Od tohoto hraničného roku mzda pravidelne klesala až sme sa „úspešne“ dopracovali v roku 2008 ku mzde 733,52 €, čo predstavuje úbohých 101,45% priemeru v národnom hospdárstve. Manažéri môžu oslavovať úspech v ožobračovaní vlastných zamestnancov. Natíska sa kacírska myšlienka, či podobný trend mali aj mzdy v rámci „Pilotného projektu odmeňovania zamestnancov GR“. Čítajte ďalej »