Author Archive

Zodpovednosť kompetentných

Málokedy navštevujem stránku OAVD,pretože sa mi nepáči,ako sa tu prezentuje práca funkcionárov OAVD.Musím však reagovať na ElenuL.Bola som pri voľbách prezidentov OAVD 3x.Veľmi dobre si pamätám hlavne tie posledné vo Zvolene,kde sa volil prezident p.Chovanec.Elenka,akú obrovskú kampaň si robila práve tomuto kandidátovi,aby sme „odstavili“košičanov,lebo sú j…Možno si sa zmýlila,alebo sa ten človek zmenil? Má svoje chyby a hlavne,že neinformuje na tejto stránke.Je zvolený na 4 roky.Dá sa však demokraticky odvolať. Ale Ty si volíš inú formu.Bola si dlhé roky členka Republikovej rady,mohla si tam niečo navrhnúť.Tam si tiež nemala informácie? Asi kvôli tým tvojim predčasným „burlivým“odchodom.Takisto si bola dlhé roky viceprezidentka Regionálnej rady Zvolen.Malo to byť 4 roky ale „demokraticky“si rezignovala,lebo nebol štrajk.Takže mala si dosť možností dať odvolať neschopných kompetentných funkcionárov,ktorí nič nerobia a neinformujú.V poslednom rade,čo nevedia čitatelia tejto stránky,od 1.marca nie členka OAVD.Prečo Ťa stále zaujíma OAVD?Prečo chodíš pomedzi ľudí a nahováraš ich,aby vystúpili z OAVD.Mám dôkazy z mnohých staníc. Ja ako nová,neskúsená funkcionárka,som počas decembra-marca bola 9x riešiť problémy a podnety ľudí na OR Zvolen,ale aj na GR Bratislava.Istý pán z oddelenia ľudských zdrojov na OR Zvolen mi povedal:“OAVD,kde ste boli za tie roky,čo platia rôzne Smernice a pedpisy?Prečo máte toľko sťažností až teraz?“

Je to na zamyslenie.

Info OAVD Zvolen

Dňa 5.12.2011 sa pod vedením tajomníka p.A.Bakošovej uskutočnila Regionálna rada OAVD vo Zvolene.Boli uskutočnené zmeny na jednotlivích ramenách,schválený plán práce na rok 2012,smernica platieb a príspevkov členom OAVD na rok 2012,odovzdané darčekové poukážky členom OAVD.
Ako hosť sa zúčastnil prezident OAVD p. Jozef Chovanec,ktorý nás informoval o kolektívnom vyjednávaní.

Región Zvolen opäť žije !