Centrálny štrajkový výbor

Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOŽ,OZZŽ a FS

Vyššie uvedené odborové organizácie na základe vyhlásenia štrajkovej pohotovosti na ŽSR dňa 11.1.2019 ustanovili Centrálny štrajkový výbor v zložení:

OZŽ​ ​Darina Fabuľová
OAVD ​Jozef Chovanec, František Demko
FPP ​​Mikuláš Hrivňák
SSŽ​​ Sabina Hricišonová
FS​ ​Dušan Kaša
NKOS-Ž​ Peter Novoveský

Prvé stretnutie CŠV sa uskutoční v pondelok 14.1.2019 o 11.30 hod. v sídle OZŽ, Vajnorská 1, Bratislava.

CŠV zároveň ustanovuje vytvorenie štyroch regionálnych štrajkových výborov v sídle regionálnych pracovísk OZŽ v Bratislave, Žiline, Zvolene a Košiciach.
Koordináciou je poverený Jozef Janech.
Žiadame odborové organizácie, aby nahlásili svojich zástupcov do regionálnych štrajkových výborov.
Následne vzniknuté regionálne štrajkové výbory budú koordinovať vznik a činnosť štrajkových výborov na pracoviskách ŽSR.

​​​​Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR

Comments are closed.