Regionálna rada Žilina

Viceprezident

Ďuračka Rudolf

Tel: 0905 359 317
e-mail: rols111@gmail.com

Tajomník

Marko Ondrej

Tel: 0910 987 941
e-mail: omarko@marticonet.sk

Hospodár

Monika Lašutová

Tel: 0918 887970

Vedúci uzlu Žilina

Vlček Jaroslav

e-mail: jarovlcek1@gmail.com
č.t.: 0944 389 136

Vedúci uzlu Žilina mimo

Hanzel Rado

č.t.: 0904 304 515